Я студент з України і мені потрібна допомога

POZOR ZMENA MIESTA SEMINÁRA v BRATISLAVE. Seminár v Bratislave sa uskutoční v kongresovej sále hotela DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava. Pozývame Vás na prvý so série seminárov uznávanej psychologičky PhDr. Jiřiny Prekopovej  na tému Problémy a riešenia pri výchove novej generácie, ktorý sa uskutoční 25. marca 2014 v Bratislave. Na tomto jednodňovom seminári sa budeme spoločne zamýšlať nad tým, či je ešte láska v dnešnej dobe najväčšou hodnotou alebo či sme esťe schopní milovať bezpodmienečnou láskou deti, ktoré nám boli zverené.

 

 

Organizátori seminára:

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Katedra a Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety
Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Téma:
PROBLÉMY A RIEŠENIA PRI VÝCHOVE NOVEJ GENERÁCIE

  • Je ešte láska najväčšou hodnotou v dnešnej dobe?
  • Sme schopní milovať bezpodmienečnou láskou deti, ktoré sú nám zverené?
  • Ako zvládať výchovu v prostredí konzumnej spoločnosti?
  • Ako riešiť konflikty v našich vzťahoch?
  • Čo je zmier pomocou emočnej konfrontácie?

Semináre:

Bratislava – 25. marca 2014 od 9:30 do 16:30 hod. POZOR ZMENA MIESTA SEMINÁRA v BRATISLAVE. Seminár v Bratislave sa uskutoční v kongresovej sále hotela DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava. – prihlášky a bližšie informácie Mgr. Mária Kováčová ()


 

Košice – 26. marca 2014 v Aule Teologickej fakulty, Hlavná 79/89, Košice – prihlášky a bližšie informácie Mgr. Veronika Prokopová ()

Do Košíc sa môžete prihlásiť cez tento formulár: https://docs.google.com/forms/d/1WPofbJ_vB-cJltprxL87uRnQbMG2S-1CxV4oBS8b0mw/viewform

 


 

Ružomberok – 27. marca 2014 v Aule Jána Pavla II., Hrabovská cesta 1, KU Ružomberok – prihlášky a bližšie informácie PhDr. Mária Szaboová ()

Do Ružomberka sa môžete prihlásiť cez tento formulár: https://docs.google.com/forms/d/1cFSu_Od8LC3RNtaHYRZ8d71QYAC6_4i86dI1I_vuAHM/viewform

 


 

Účastnícky poplatok 13 € sa bude uhrádzať v rámci registrácie na mieste od 8:30 do 9:30 hod.
(V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté lektorné a coffee breaky počas prestávok. Cena nezahŕňa obed. Bližšie informácie na )

 

foto: © Vratislav Hnátek

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.