Я студент з України і мені потрібна допомога

Naši kolegovia z Košickej pobočky sa vybrali do Veľkej Británie, aby tam získali úvodné poznatky a vymenili si skúsenosti v rámci projektu Roma Matrix, podporeného Európskou komisiou. Jeho realizácia je nastavená od apríla 2013 do marca 2015. Do projektu sa zapojilo 18 organizácii z 10 krajín EÚ v spolupráci s organizáciou Migration Yorkshire. Cieľom projektu je boj proti diskriminácii, rasizmu a opozičným postojom voči Rómom pomocou špecifických aktivít, integrácie a vzájomného pochopenia.

Obsahom projektu je realizácia aktivít v Košickom kraji s rómskymi komunitami, ostatnou populáciou, štátnymi orgánmi a organizáciami pracujúcimi s Rómami.

Aktivity projektu zahŕňajú program rozvoja zručností rómskych detí žijúcich v detských domovoch zameraný na vstup do samostatného občianskeho života, workshopy zamerané na integráciu rómskych detí, mládeže a rodičov, program rozvoja zručností a individuálneho uplatnenia mladých Rómov po odchode z detského domova na trhu práce, mentorský program pre mladých Rómov realizovaný v spolupráci s úradmi a ďalšími organizáciami, sieťovanie organizácií a úradov pre riešenie otázok diskriminácie a integrácie Rómov do spoločnosti a aktivity pre budovanie pozitívneho obrazu Rómov v spoločnosti.

Tiež sme počas mesiaca apríl hľadali vhodných kandidátov na pozíciu sociálneho pracovníka, keďže od mája sa nám mal rozbehnúť program sanácie rodín. Tieto rodiny sú nám zverené cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Aj tento krok sme úspešne zrealizovali a veríme, že sa nám podarí rodinám napomôcť pri zvládaní ich každodenných problémov.  

Autor:
Mgr. Veronika Prokopová, manažérka odborných činností regionálnej pobočky spoločnosti Úsmev ako dar v Košiciach

navsteva anglicko 2013 001

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.