Я студент з України і мені потрібна допомога

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v rámci svojej predvolebnej kampane prisľúbil, že svoj prezidentský plat prerozdelí medzi tých, ktorí zápasia s náročnou životnou situáciou. Svoj sľub dodržal a nám je cťou, že Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je jednou z organizácií, ktoré prezidentovi môžu asistovať pri výbere ohrozených rodín, odkázaných na pomoc druhých.

Naším dlhodobým úsilím je pracovať s rodinami v kríze tak, aby dokázali rozpoznať svoj potenciál a jeho postupným rozvíjaním opäť prevzali svoj život do vlastných rúk. Aj v prípade rodín navrhovaných pánovi prezidentovi dbáme na to, aby tieto rodiny boli schopné pomoc premeniť na impulz v procese ozdravenia a využiť ju na ceste k samostatnosti.

Sme jedinou organizáciou so sociálnym zameraním, ktorá bola do tohto projektu prizvaná. Vnímame to ako príležitosť pomôcť naším klientom, a zároveň ako potvrdenie závažnosti témy, ktorá stabilne patrí medzi naše priority – podpory ohrozených rodín v záujme jej najzraniteľnejšieho článku, dieťaťa.

Za veľkorysú podporu a záujem pánovi prezidentovi Kiskovi v mene našich klientov ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.