Я студент з України і мені потрібна допомога

Starať sa o dieťatko, ktoré sa vám biologicky nenarodilo, je špecifická úloha, ktorá si vyžaduje špecifickú prípravu. Po ukončení ďalšieho výcvikového programu PRIDE, ktorý na Úsmeve prebiehal od 4. februára do 29. apríla, môžeme povedať, že na prijatie opustených detí je pripravených ďalších 23 rodičov.

Počas troch mesiacov mali budúci náhradní rodičia možnosť oboznámiť sa s problematikou náhradnej starostlivosti, spoznať jej svetlé i tie menej svetlé stránky a získať potrebné informácie i zručnosti na to, aby si so skúsenosťou, ktorá ich čaká, dokázali poradiť. Na výcvik prichádzali rodičia väčšinou len s matnou predstavou o tom, čo všetko starostlivosť o „zranené dieťa“ obnáša, ale des má ich predstava už oveľa jasnejšie kontúry. A nie len to. Vďaka zážitkovej metodike programu PRIDE nadobudli okrem poznatkov aj hlbšie poznanie, ktoré vychádza z pochopenia životnej situácie dieťaťa a jeho potrieb. Deti, ktoré stratili svoje prirodzené zázemie, sú poznačené skúsenosťou odmietnutia a straty, a práve tá si vyžaduje osobitý prístup. Láskyplné a chápavé prostredie novej rodiny dokáže mnohé zmierniť, či dokonca zahojiť. Ale k tomu je potrebná ako empatia, tak aj racionálne porozumenie toho, prečo sa niektoré veci dejú tak, ako sa dejú.

O to, aby noví náhradní rodičia boli pripravení na tie najrôznejšie situácie, sa starali lektorky výcvikového kurzu – psychologička Andrea Hudeková a sociálna pracovníčka Emília Bezáková. Odovzdali im všetko potrebné. Ostatné sa už budú učiť v konkrétnom vzťahu s ich dieťatkom. Samozrejme, naše odborníčky im budú i naďalej k dispozícii, keby potrebovali radu, usmernenie alebo podporu niekoho kompetentného.

„Keď sa mi ozvú z úradu, že pre nás majú dieťatko, určite sa mi rozbúcha srdce. To musím priznať. No zároveň viem, že sme urobili všetko pre to, aby sme to zvládli a dokázali tomu drobčekovi zabezpečiť čo najväčšiu psychickú pohodu. Sme pripravení do tej miery, do ako je to len možné. A čo prinesie prax… budeme riešiť krok za krokom,“ hovorí jedna z účastníčok, pani Dáša.

Záujemcov o náhradné rodičovstvo prišli na záverečné skupinové stretnutie povzbudiť aj náhradní rodičia, ktorí už deti v starostlivosti majú. Porozprávali im svoje skúsenosti, to, čo pre nich bolo krásne, i to, čo pre nich bolo náročné. Ale ako to dokazovala aj prítomnosť ich spokojných, rozžiarených detí , očividne to zvládajú výborne. Účastníci výcviku sa tak mohli dotknúť skúsenosti, ktorá je o pár krokov pred tou ich, a načerpať z nej potrebnú inšpiráciu.

Ďakujeme budúcim náhradným rodičom, že nám dovolili uviesť ich do sveta náhradného rodičovstva a sprevádzať prípravou na ich náročnú a obdivuhodnú celoživotnú úlohu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.