Я студент з України і мені потрібна допомога

Aj vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou sa nám tohto roku cez prázdniny podarí zrealizovať prímestský denný letný tábor pre deti z náhradných rodín, na ktorý budeme môcť zakúpiť molitanové športové pomôcky – na zostavenie preliezok pre deti.

S rodinami sa pravidelne stretávame počas roka na svojpomocných skupinách a počas prázdnin pripravíme pre deti najmä predškolského a mladšieho školského veku prímestský tábor zameraný na prežívanie pocitu domova. Hlavnou témou tábora bude sebahodnota. Každý deň budeme tento námet spracovávať iným spôsobom. Prostredníctvom rôznych aktivít sa budeme snažiť hľadať spolu s deťmi to, čo majú radi, pri čom sa cítia dobre, v čom sú výnimoční. Budeme ich zároveň učiť ako si vytvárať priestor, aby svoj tvorivý potenciál mohli uplatniť v každodennej realite. Plánujeme si stavať  „môj dom“, t.z. každé dieťa si vytvorí koláž z výtvorov jednotlivých táborových aktivít, ktoré mu budú pripomínať, na čom stojí jeho svet. Chceme s deťmi diskutovať na tému „stability“ ich vnútorných zdrojov, samozrejme spôsobom primeraným ich veku.

Pri práci s molitanovými komponentmi, žinienkami by sme chceli docieliť, aby deti na základe svojich vlastných zmyslových zážitkov zakúsili rozdiel medzi „pevnou pôdou pod nohami“ a „zle položenými základmi“. Tieto športové pomôcky chceme použiť aj pri realizácii aktivít zameraných na posilnenie vzťahov medzi deťmi a ich vzájomnej dôvery.

Termín tábora je už definitívne posunutý na týždeň od 28.7.2014 – 1.8.2014.

 

Záujemci sa môžu prihlásiť mailom na alebo

Mgr. Veronika Prokopová
koordinátor odborných činností
SPDDD Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.