Я студент з України і мені потрібна допомога

Pod týmto názvom sa niesol projekt pre náhradné rodiny a rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia s podporou Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. S rodinami a s deťmi sme pravidelne a systematicky pracovali na rozvoji sociálnych a životných zručností.

Mesačne sa s náhradnými rodinami stretávame v Klube náhradných rodín, v priebehu mesiaca rodinám poskytujeme sociálne poradenstvo.

S deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pravidelne stretávame v klube Fortunáčik v ubytovni Fortuna. V našich aktivitách s deťmi sa zameriavame na rozvoj prosociálneho správania, rozvoj životných zručností, vytváraní návykov a upevňovaní kamarátskych vzťahov. Rodičom poskytujeme sociálne a výchovné poradenstvo.

S cieľovou skupinou sme zrealizovali dve víkendové pobyty v Radave. Počas víkendovky sme mali možnosť deti bližšie spoznať a vytvorili sme priestor na upevňovanie kamarátskych vzťahov.

Deti si mohli vyskúšať let balónom.

Zahrali si futbal.

A maľovali …

… maľovali …

a maľovali.

Autor: Martina Kravárová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.