Я студент з України і мені потрібна допомога

Kúpte si vo vašom obchode akékoľvek balenie 100% štiav RIO Fresh a prispejete tak nepriamo na projekty Úsmevu ako dar.

Spoločnost McCarter, a.s., slovenská výrobno-obchodná spoločnosť, je spoločenská zodpovednosť blízka. Aj preto sa rozhodlo vedenie spoločnosti, že prispejú k napĺňaniu nášho cieľa … aby každé dieťa malo rodinu.

Spoločnosť McCarter, a.s. sa rozhodla venovať z každého balenia chladených 100% štiav RIO Fresh kúpeného v SR 5% z jej zisku.

McCarter, a.s. – spoločenská zodpovednosť je nám blízka

Je slovenská výrobno–obchodná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou na trhu a  líder vo  výrobe a predaji ovocných štiav a 100% chladených prémiových štiav RIO Fresh na slovenskom a českom trhu.

Spoločenská zodpovednosť spoločnosti McCarter, a.s. predstavuje kontinuálny záväzok správať sa eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života spoločnosti.

Úsmev ako dar + McCarter, a.s.  … spoločne, aby každé dieťa malo rodinu.

dzusy kolecko

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.