Я студент з України і мені потрібна допомога

6. – 7. marca sa v Košiciach konalo stretnutie Roma MATRIX. V košickej pobočke spoločnosti Úsmev ako dar sme tak mali príležitosť privítať zahraničných účastníkov z krajín, zapojených do tohto medzinárodného projektu. Čo vlastne Roma Matrix je a aké je jeho zameranie? Ide o  európsky projekt, ktorého cieľom je bojovať proti rasizmu, netolerancii a xenofóbii voči Rómom, a zároveň zvýšiť úroveň integrácie prostredníctvom aktívneho európskeho programu.

 

Skladá sa z partnerstva 19-tich organizácií v 10-tich štátoch Európskej únie. Tento projekt podporovaný Programom Európskej únie pre základné práva a občianstvo sa začal v apríli 2013 a potrvá do marca 2015.

Tento krát sa predstavitelia členských krajín stretli na našej domácej pôde. Vzhľadom na to, že sme mali k dispozícii len dva dni, program stretnutia bol skutočne „nabitý“. Prvý deň sme sa venovali výmene vzájomných skúseností týkajúcich sa aktivity, ktorá je zameraná najmä na kontakt so sférou súdnictva a tiež na kontakt s úradmi. Poobedie sme strávili návštevou Pastoračného centra Rómov v Čičave. Snažili sme sa našim hosťom ukázať to, čo je v praxi overené, a ako sa dá pracovať s rómskou komunitou aj v jednoduchých podmienkach. Hovorili sme o možnostiach vzdelávania pre Rómov a tiež o tom, aké aktivity v rámci centra majú rozbehnuté a v čom vidia najväčší úspech.

Večer sme zakončili v uvoľnenejšom duchu prezentáciou ľudového tanca a hudby, aby sme na ďalší deň mohli pokračovať v prezentácii aktivít, ktoré už v jednotlivých krajinách prebehli. Tiež sme sa zamerali na skúsenosti dobrej praxe a navzájom sa oboznámili i poučili, ako práca s rómskou minoritou prebieha v jednotlivých krajinách. Existujú totiž mnohé rozdiely, ktoré bez pohľadu z druhej strany nevieme pochopiť a následne ani správne riešiť problémy, ktoré s tým súvisia.

Projekt Roma MATRIX vznikol ako medzi-sektorové partnerstvo. To znamená, že zahŕňa miestne a cirkevné autority, mimovládne organizácie, súkromný sektor a univerzitu. Partnerstvo  dopĺňajú aj rómske organizácie a rómski pracovníci z iných organizácií, úlohou ktorých je usmerňovať plánované a realizované činnosti. V projekte Roma MATRIX existuje trinásť aktivít, ktoré sú rozdelené do štyroch pracovných oblastí a každá organizácia sa sústredí na iný aspekt projektu v danej oblasti.

Stretnutia, ako bolo to naše, prebiehajú vždy v inej krajine, a sú prínosom nielen kvôli  bližšiemu spoznaniu pomerov všetkých zúčastnených krajiny, ale tiež otvárajú možnosť pre vzájomný dialóg a hľadanie  efektívnych riešení. Tie sú totiž v každej krajine v niečom podobné a v niečom zase špecifické.      

Stretnutie sa konalo aj za podpory Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Mgr. Veronika Prokopová

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.