Я студент з України і мені потрібна допомога

Srdečne pozývame všetkých náhradných, profesionálnych rodičov, záujemcov, pedagógov, ale aj širokú verejnosť, na seminár, ktorý sa bude konať:

9. august 2016 Banská Bystrica – 16. a 18. august 2016 – Košice 23. august 2016 Bratislava

 

Účastníci sa dozvedia:

– ako sexuálne hodnoty a postoje dospelých ovplyvňujú ich schopnosť sprevádzať deti v náhradnej starostlivosti v oblasti sexuálneho vývinu

– aký je priebeh normálneho sexuálneho vývinu detí a mládeže

– ako rozlíšiť normálne a problémové sexuálne správanie detí a mládeže

– aké postoje dospelých môže uľahčiť vytvorenie a rozvoj zdravých sexuálnych hodnôt, postojov a správania u detí a mládeže v náhradnej starostlivosti

– ako hovoriť s deťmi v náhradnej starostlivosti o sexualite

– tipy a príklady dobrej praxe pri výchove ohrozených detí v otázkach sexuality, súkromia a partnerského života

 

Seminár je určený pre malú skupinu (max. 25 osôb)*

 

Seminár realizujeme v troch mestách, môžete si vybrať, ktorého sa zúčastníte:

  • 9. august Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21;
  • 16. a 18. august Košice, Centrum Dorka n.o., Hemerkova 28;
  • 23. august Bratislava, Úsmev ako dar, Ševčenkova 21;

 

lektor: Mgr. Andrea Hudeková

lektor: Mgr. Dana Pukancová

lektor: Mgr. Andrea Hudeková

 

Časový harmonogram:

8:00 – 8:30 registrácia účastníkov

8:30 – 11:00 seminár

11:00 – 11:30 coffee break

11:30 – 13:30 seminár

 

Poplatok za seminár:

20€ /osoba, v cene je zahrnuté malé občerstvenie počas prestávky

 

Registrácia:

Na seminár sa môžete prihlásiť do 4.8.2016 vyplnením elektronického formulára priamo po

kliknutí sem. Informáciu o spôsobe platby získate po prihlásení (nie je možné platiť na mieste).

Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia

prihlásených a definitívne po obdržaní platby.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom

e-mailu: 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Kompletné info TU

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.