Я студент з України і мені потрібна допомога

Model skupinových rodinných terapií takzvaných stretnutí rodinného kruhu predstavuje inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami. Túto metódu k nám v roku 2006 priniesol holandský sociálny pracovník Rob van Pagée, ktorý v dňoch 14.- 17. marca 2016 opäť navštívil Slovensko a viedol regionálne semináre, ktoré sa venovali práve problematike riešenia problémov v rodine. Ide o vyvrcholenie polročného projektu podporeného v rámci Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 (správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation), ktorého výsledkom je aj nová metodika Stretnutí rodinného kruhu na riešenie krízových situácií v rodine, ktorej hrozí odňatie dieťaťa do detského domova. Podstata Stretnutí rodinného kruhu (SRK) spočíva v presvedčení, že každá rodina (široká rodina zahŕňajúca okrem príbuzných aj ďalšie blízke osoby z obce, resp. komunity) má potenciál a vlastné zdroje pre riešenie svojich problémov, ako aj v kľúčovej role koordinátora, nezávislej osoby, ktorá rodinu pri hľadaní riešenia sprevádza. Účastníkmi seminárov, ktoré sa uskutočnili v Košiciach 14. marca, Banskej Bystrici 15.-16. marca a v Bratislave 17. marca, boli odborníci pôsobiaci v oblasti práce s rodinami (sociálni pracovníci, psychológovia, pracovníci detských domovov, terénni sociálni pracovníci, vyškolení koordinátori a záujemcovia o SRK).

Metóda alebo ešte lepšie povedané štýl práce s rodinou, nazvaný stretnutie rodinného kruhu, je mimoriadne účinný. Pomáha spojiť jednotlivých členov rodiny, ktorí hľadajú východiská zo zložitej životnej situácie. V Holandsku je táto terapia dokonca zakomponovaná do zákonov ako jeden z nástrojov na zachovanie rodiny a ako právo občana na vytvorenie vlastného plánu v spolupráci s vlastnou rodinou a blízkymi osobami v prípade, že štát identifikuje potrebu intervencie. „U nás môže každý občan požiadať o zorganizovanie stretnutia rodinného kruhu. Niekedy je to ťažké dať dokopy širokú rodinu. Ale stojí to za to. My týmto spôsobom napríklad bojujeme s domácim násilím v rodinách. Momentálne je to v Holandsku najvypuklejší problém,“ hovorí Rob van Pagée.

Sme presvedčení, že metóda stretnutí rodinného kruhu pomôže aj mnohým našim deťom. „Vyškolených už máme tridsať koordinátorov. Výsledky niekoľkomesačnej odbornej diskusie o zdokonaľovaní metódy stretnutí rodinného kruhu aj čoskoro zhrnieme do príručky,“ opisuje Monika Miklošková z Úsmevu ako dar.

S novým spôsobom ako pomôcť ohrozeným rodinám sa stotožňuje aj štát. „V strategickej koncepcii, ktorú pripravujeme na roky 2016 až 2020 bude zahrnuté, že detské domovy budú musieť organizovať takéto stretnutia. Takže už sa na to pripravujeme aj priestorovo. Sme presvedčení, že v novele zákona o sociálno-právnej ochrane si nájde metóda stretnutí rodinného kruhu svoje miesto. My ju vidíme ako veľmi účinnú a efektívnu,“ dopĺňa Monika Michaelová, riaditeľka odboru sociálnej ochrany na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

odborne seminare 2016 foto002 odborne seminare 2016 foto005odborne seminare 2016 foto004odborne seminare 2016 foto007 

 

 

 

Pozvánky na regionálne semináre SRK (marec 2016)

Pozvánka na odborný seminár, Bratislava
Pozvánka na odborný seminár, Banská Bystrica
Pozvánka na odborný seminár, Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.