Я студент з України і мені потрібна допомога

Séria regionálnych odborných seminárov o Stretnutiach rodinného kruhu

Séria regionálnych odborných seminárov o Stretnutiach rodinného kruhu

Model skupinových rodinných terapií takzvaných stretnutí rodinného kruhu predstavuje inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami. Túto metódu k nám v roku 2006 priniesol holandský sociálny pracovník Rob van Pagée, ktorý v dňoch 14.- 17. marca 2016 opäť...
Tímová spolupráca je pri ozdravovaní rodiny kľúčová, ukázala konferencia Mosty k rodine

Tímová spolupráca je pri ozdravovaní rodiny kľúčová, ukázala konferencia Mosty k rodine

Úsmev ako dar zorganizoval už 10. ročník odbornej konferencie Mosty k rodine, ktorá sa tento rok konala v troch mestách – Trnave, Košiciach a v Banskej Bystrici. Ide o skupinu konferencií, ktoré zdôrazňujú zodpovednosť rodiny a jej blízkych a potrebu spolupráce...