Я студент з України і мені потрібна допомога

Dopytovo-orientovaný projek,19.09.2011-31.01.2013 – Navrhovaným projektom chceme podporiť sociálnu inklúziu osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené. Reagujeme tak na súčasný stav v spoločnosti, ktorý sa vyznačuje narastajúcou krízou rodiny ako inštitúcie a ako aj konkrétnych rodín.

Stále viac rodín sa dostáva do stavu sociálneho vylúčenia a chudoby, členovia rodiny prepadajú sociálnou sieťou. Chceme podporiť ich schopnosť viesť samostatný rodinný život, integráciu do spoločnosti a následne trh práce.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

„Priestor na vašu príležitosť.“

www.fsr.gov.sk
www.esf.gov.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.