Я студент з України і мені потрібна допомога

KOŠICE – Začiatkom marca sa uskutoční vo Veľkej Lomnici stretnutie náhradných rodín z Košického kraja. Pre rodiny sú pripravené zaujímavé worshopy, na ktorých si budú vymieňať svoje vlastné skúsenosti, vytvárať pozitívne zážitky a rozvíjať svoje rodinné vzťahy. Toto Stretnutie je jedným z mnohých aktivít pre náhradné rodiny v Košiciach.

Na Košickej pobočke Úsmevu už niekoľko rokov pracujeme s náhradnými rodinami. Len za rok 2007 sme ich na náhradnú rodinnú starostlivosť pripravili 50. Takýto počet rodín a detí zverených do starostlivosti si vyžaduje aj aktívnu prácu s náhradnými rodinami (aj vďaka príprave žiadateľov o náhradné rodičovstvo programom PRIDE). Už začiatkom roka sme sa snažili naplánovať čo najviac akcií pre všetkých tých, ktorí by to potrebovali, deti, rodiny a ich rodinní príslušníci. Dlho sme sedeli nad určovaním si priorít. Jedno sme vedeli určite – chceme sa venovať rodinám. Okrem stretnutí svojpomocnej skupiny, ktorá sa stretáva každú tretiu sobotu v mesiaci máme na každý mesiac pripravené stretnutie rodín na kultúrno-spoločenskej, športovej akcii, lyžovačke, opekačke, alebo vychádzke do prírody. S blížiacimi sa jarnými prázdninami pripravujeme pobyt vo Veľkej Lomnici, na ktorom bude okrem odborných tém a workshop, výmena skúseností a pozitívne zážitky pre vytváranie a posilňovanie vzťahov.

Starostlivosťou sa snažíme dať všetkým našim rodinám za niečo, čo by ich posunulo, čo by malo pre nich zmysel, a čo by im najviac pomohlo.

Asi každému z nás, keď nám je ťažko, najlepšie padne prebrať problém s niekým, kto tomu rozumie. A osobne si myslím, že veciam rozumie najlepšie ten, kto si ich zažil na vlastnej koži. Rodine teda musí najlepšie rozumieť rodina, ktorá svojou hodnotou a prístupom tú druhú motivuje, nastaví na iný pohľad a získa tak spätnú väzbu. Na pobyte sa okrem pestúnskych rodín zúčastnia aj žiadatelia o náhradnú starostlivosť, ktoré majú záujem dozvedieť sa viac o starostlivosti a mať dostatočné informácie pre svoje rozhodnutie. Ide nám o to vytvoriť viacdennú svojpomocnú skupinu (s perspektívou stretávania aj do budúcnosti) hneď s niekoľkými cieľmi:

  • poskytnúť náhradným rodinám priestor na spoločne strávený čas posilňujúci ich vzájomné vnútorné zblíženie a pripútanie prijatých detí na ich rodičov
  • zabezpečiť psychohygienu náhradných rodičov, ktorí sú v rámci starostlivosti o svoje deti vystavení veľkej psychickej záťaži, a tak predchádzať krízam v týchto rodinách
  • doplniť odborné informácie z oblasti rodičovstva -či už náhradného alebo biologického
  • poskytnúť deťom a rodinám adaptívne vzorce správania prostredníctvom pozorovania iných rodín
  • posilniť silné stránky rodičov, posilniť ich sebadôveru v schopnosť napĺňať potreby zverených detí
  • upevniť vzájomnú citovú väzbu medzi rodičmi a ich deťmi
  • poskytnúť priestor na odborné riešenie psychických ťažkostí s biologickou rodinou dieťaťa, ktoré sú neustále aktuálne
  • hrovou formou ventilovať pocity detí žijúcich v náhradných rodinách a poskytnúť terapeutickú podporu v prípade ťažkostí zvládania niektorých záťažových situácií
  • zmenšiť „priepasť“ vzájomného vnímania medzi biologickými a náhradnými rodinami

Cieľov sme si stanovili viac než dosť a pripadá nám dosť odvážne naplniť ich len prostredníctvom toho, že budeme spolu pár dní v Tatrách a poskytneme tieto služby rodinám. Cítime však že to, čo potrebujeme do budúcnosti ako základ našej ďalšej práce s týmito ľuďmi je vytvoriť, resp. prehĺbiť vzájomné vzťahy nevyhnutné pre ďalšie sprevádzanie. Pretože ľahšie sa spolupracuje spôsobom „všetci sme na jednej lodi a máme sa čo od seba navzájom naučiť“. Navštívime spolu veľa krásnych tatranských miest, okúpeme sme sa v Aquaparku, a tešíme sa na príjemné večerné posedenie. Chceme rozprávať o sebe, o tom, čo všetko zažívame s deťmi ktoré vyrastajú v našich rodinách, s čím máme problém. A to je výborné. Základom úspechu je totiž priznať si, že s niečím máme problém. Až tak na ňom môžeme začať robiť.

Veríme, že sme si vzájomne odovzdáme kúsok seba. Lebo ako básnik povedal:

DAJ!
Keď si myslíš, že sa to už stane,
že láska utečie ako plaché lane.

Otvoríš dlane…

A máš v nich to, čo si dal, čo dáš.
Rozdané mince naspäť dostávaš
…..rozmnožené.

…aj takto môže vyzerať pomoc, podpora a porozumenie, ktorú deti tak potrebujú.

Autor: Stanislava Hunyadiová, SPDDD Úsmev ako dar Košice
Foto: ilustrácia

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.