Я студент з України і мені потрібна допомога

Supervízny tréning koordinátorov Rodinných skupinových konferencií sa konal 23.5. – 25.5. v Turistickej ubytovni Bobrovec. Cieľom tréningu bola supervízia realizovaných RSK, rozvoj špecifických zručností koordinátora RSK praktickým nácvikom, skvalitnenie procesu a hodnotenie RSK a uvedenie nových koordinátorov RSK do procesu.

Témy stretnutia:

• filozofia a koncepcia RSK
• predpoklady úspešnej RSK
• osobnosť koordinátora RSK
• príprava a vedenie RSK
• otázka a problém
• atmosféra stretnutia

Cieľovou skupinou tréningu sú koordinátori RSK z pobočiek SPDDD Úsmev ako dar z celého Slovenska.
Autor: Martin Stav, SPDDD Úsmev ako dar Bratislava

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.