Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar organizuje v dňoch 18. a 19. apríla dva odborné semináre, ktoré sa budú venovať jednak odchodu mladých dospelých z detského domova a súrodencom, ktorí žijú v detských domovoch.

′Strecha′

18.4.2012 o 10 hod. v zasadačke Miestného úradu Mestskej časti – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1 v Košiciach.

Strecha je neformálne stretnutie, ktorého cieľom je hovoriť o problematike mladých dospelých po odchode z detského domova.Na tomto stretnutí chceme dať dokopy organizácie, ktoré pracujú s týmito deťmi. Veríme, že to bude užitočná diskusia a výmena skúseností, ktorá nám pomôže lepšie a eketívnejšie pomáhať maldým dospelým.

V príprade Vášho záujmu o účasť: , 0911 63 05 05 – Mgr. Martin Cvik

′Súrodenci′

19.4.2012 o 9 hod. v komunitnej miestnosti rehoľných sestier z Kongregácie Jesu na ulici Konštantínova 2 v Prešove (Dom Sanca Maria)

Na tomto podujatí sa budeme zamýšlať nad problematikou delenia súrodencov resp. ich znovuzjednocovania súrodeneckých skupín v systéme náhradnej starostlivosti, či už v čase ich ranného detstva, alebo neskôr po vyňatí z biologickej rodiny.

V príprade Vášho záujmu o účasť: , 0903 213 702 – PaeDr. Ivona Hološová

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa oboch seminárov, vieme vám vybaviť lacné ubytovanie. Kapacita oboch seminárov je limitovaná.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.