Я студент з України і мені потрібна допомога

„Rodina je … teta a ujo, Peťo, Zuzka, Veronika a ja a moja mama …“

Marek, 5 rokov (vyrastá v pestúnskej rodine)

Sprevádzanie a svojpomocné skupiny

Svojpomocné skupiny sú stretnutia náhradných rodičov, dobrovoľníkov a priateľov společnosti Úsmev ako dar, odborníkov v starostlivosti o dieťa v náhradnej rodine. Diskusiu skupiny vedú obvykle tréneri programu PRIDE, ak sa skupina nerozhodne inak. Dopredu si stanovíme ciele diskusie.

Obsahom diskusie je naplnenie aktuálnych potrieb účastníkov: 

  • pri zvládaní výchovných situácií a prejavov dieťaťa,
  • poradenstvo pri riešení legislatívnych problémov, s ktorými sa rodičia boria počas procesu zverovania dieťaťa do starostlivosti,
  • pri získavaní prvotných informácií o príprave rodičov, o potrebných krokoch, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme sa mohli stať náhradným alebo profesionálnym rodičom,
  • sprevádzanie náhradných a profesionálnych rodičov,
  • podpora zvládania prekážok,
  • psychologické poradenstvo,
  • plánovanie víkendoviek,
  • vzdelávanie, odborné prednášky.

Na skupinu si podľa potrieb pozývame odborníkov v starostlivosti o deti a využívaní nových foriem a metód v starostlivosti o prijaté dieťa. Je to vynikajúca príležitosť, ako sa dozvedieť nové možnosti, povzbudenia a informácie zadávaním mnohých otázok ľuďom, ktorí na ne poznajú odpovede priamo, keďže priamo pracujú v tejto oblasti, alebo poznajú tieto témy z vlastných skúseností.

Kontaktujte nás

Bratislava
Mgr. Kristína Pohlová, 0903 781 464, 

Trnava
Mgr. Klaudia Petrášová, 0907 479 395,  

Nitra
Lucia Bosáková, 0908 276 674, 

Prievidza
Mgr. Michaela Brunclíková, 0903 781 466, 

Košice / Prešov
Doc. PhDr.  Monika Guľášová, PhD., 0905 584 573, 

Ružomberok
Mgr. Michaela Brunclíková, 0903 781 466,