Я студент з України і мені потрібна допомога

„Rodina je … teta a ujo, Peťo, Zuzka, Veronika a ja a moja mama …“

Marek, 5 rokov (vyrastá v pestúnskej rodine)

Sprevádzanie a svojpomocné skupiny

Svojpomocné skupiny sú stretnutia náhradných rodičov, dobrovoľníkov a priateľov společnosti Úsmev ako dar, odborníkov v starostlivosti o dieťa v náhradnej rodine. Diskusiu skupiny vedú obvykle tréneri programu PRIDE, ak sa skupina nerozhodne inak. Dopredu si stanovíme ciele diskusie.

Obsahom diskusie je naplnenie aktuálnych potrieb účastníkov: 

  • pri zvládaní výchovných situácií a prejavov dieťaťa,
  • poradenstvo pri riešení legislatívnych problémov, s ktorými sa rodičia boria počas procesu zverovania dieťaťa do starostlivosti,
  • pri získavaní prvotných informácií o príprave rodičov, o potrebných krokoch, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme sa mohli stať náhradným alebo profesionálnym rodičom,
  • sprevádzanie náhradných a profesionálnych rodičov,
  • podpora zvládania prekážok,
  • psychologické poradenstvo,
  • plánovanie víkendoviek,
  • vzdelávanie, odborné prednášky.

Na skupinu si podľa potrieb pozývame odborníkov v starostlivosti o deti a využívaní nových foriem a metód v starostlivosti o prijaté dieťa. Je to vynikajúca príležitosť, ako sa dozvedieť nové možnosti, povzbudenia a informácie zadávaním mnohých otázok ľuďom, ktorí na ne poznajú odpovede priamo, keďže priamo pracujú v tejto oblasti, alebo poznajú tieto témy z vlastných skúseností.