Я студент з України і мені потрібна допомога

Coca-Cola sa na česko-slovenskom trhu objavila prvýkrát pred 50 rokmi. Pri príležitosti tohto výročia sa systém Coca-Cola rozhodol spustiť charitatívny projekt „50 miest pre dobrý skutok“, v rámci ktorého zaistí bezplatné kurzy prvej pomoci na 30 miestach v Česku a ďalších 20 na Slovensku. Cieľom projektu je podporiť personál detských domovov a pracovníkov rôznych neziskových organizácií, ktoré ďalej pomáhajú iným skupinám ľudí. Absolvovať kurzy by malo celkovo až 500 zamestnancov z neziskového sektora. Na Slovensku bude Coca-Cola kurzy organizovať s pomocou občianskeho združenia Úsmev ako dar a zdravotníkov zo Slovenského Červeného kríža.

Symbolicky za každý rok s nápojom Coca-Cola na území Česka a Slovenska zorganizujeme v spolupráci s Českým či Slovenským Červeným krížom jeden bezplatný celodenný kurz prvej pomoci akreditovaný MZ SR na 50 vybraných miestach na území oboch štátov,“ uviedol Michal Čubrík, manažér pre externé vzťahy spoločnosti Coca-Cola HBC ČR a SR, a jeho slová dopĺňa aj Jan Václav Kašpar, CSR manažér Coca-Cola HBC: „Základná myšlienka projektu vychádza z predpokladu, že každý, kto získa potrebné znalosti a prípravu, má v krízovej situácii väčšiu šancu zachrániť život druhému človeku. Chceme touto formou podporiť personál detských domovov, pracovníkov azylových domov a zamestnancov neziskových organizácií, ktorí pomáhajú ďalším skupinám ľudí, a poskytnúť im možnosť osobného rozvoja v tejto oblasti.“

„V rámci nášho okrúhleho výročia sme sa rozhodli podeliť sa s oslavami s tými, ktorí podporu skutočne potrebujú. Spoločne s našimi dlhoročnými partnermi z oblasti neziskového sektora Slovenským Červeným krížom a Úsmevom ako dar sme sa rozhodli zaistiť dôležité odborné znalosti vychovávateľom z detských domovov či pracovníkom azylových domov tak, aby mohli ďalej pomáhať svojim klientom, deťom a dospelým v núdzi. Tento projekt ide ruka v ruke s našou snahou dlhodobo pomáhať mladým dospelým, ktorí v živote nemali také šťastie ako ostatní,“ uvádza Veronika Němcová, riaditeľka Verejných vzťahov, komunikácie a udržateľnosti v spoločnosti The Coca-Cola Company ČR/SR.

Život môže zachrániť každý z nás

Coca-Cola workshop prvej pomoci je koncipovaný ako celodenný kurz pod vedením školených zdravotníkov zo Slovenského Červeného kríža. Je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR a zameriava sa predovšetkým na hlavné princípy a správne základné postupy prvej pomoci, a to ako v teoretickej, tak aj v praktickej rovine. Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si na vlastnej koži celý rad modelových krízových situácií a overiť si svoje znalosti pomocou interaktívnych resuscitačných figurín a vizualizácií. Výuka prvej pomoci by mala účastníkov kurzu motivovať, podporiť ich ochotu pomôcť druhým a zvýšiť ich sebavedomie.

„Ako ambasádorku značky ma veľmi teší, že Coca-Cola myslela v rámci svojich osláv 50. výročia výroby na našom trhu aj na dôležité veci. Dobrých skutkov nie je nikdy dosť a najdôležitejšie sú tie, ktoré zachraňujú ľudské životy. Nie vždy však ľudia, ktorí sa stanú súčasťou kritickej situácie, vedia, ako reagovať. Praktická ukážka prvej pomoci a s ňou spojené sebavedomie je pre záchranu života absolútne kľúčové,“ hovorí speváčka Mária Čírová.

Každých päť sekúnd zomrie na svete jeden človek na následky zranenia. To však môžeme zmeniť, pretože v krízových situáciách až v 90 percentách prípadov zachraňujú životy ľudia, ako sme my všetci,“ uvádza zástupkyňa Slovenského Červeného kríža Silvia Kostelná. „V rámci našich kurzov prvej pomoci sa nezameriavame iba na teóriu, ale snažíme sa namodelovať reálne situácie, do ktorých sa účastníci môžu v živote dostať. Je dôležité, aby si mohli všetko vyskúšať v čo najreálnejšej situácii, odbúrali svoj strach a vedeli pohotovo reagovať, ak by bolo naozaj potrebné poskytnutie prvej pomoci,“ dopĺňa Silvia Kostelná z SČK.  

Partnerom projektu „50 miest pre dobrý skutok“ je na Slovensku aj Úsmev ako dar, ktorý sa bude rovnako podieľať na organizácii workshopov prvej pomoci. „So systémom Coca-Cola ČR/SK spolupracujeme na rôznych úspešných charitatívnych projektoch už dlhšiu dobu, takže sme ani v tomto prípade neváhali. Projekt „50 miest pre dobrý skutok“ zaistí vzdelanie v oblasti prvej pomoci nielen dospelým, ktorí sa kurzov priamo zúčastnia, ale sprostredkovane tiež deťom, s ktorými sú títo ľudia v každodennom kontakte. Ide však aj o zdravie a bezpečnosť nás všetkých, pretože nikdy vopred nevieme, do akej situácie sa môžeme dostať a znalosti využiť,“ dodáva k projektu Mária Soboličová z neziskovej organizácie Úsmev ako dar.  

Systém Coca-Cola sa charitatívnej činnosti venuje dlhodobo. Projektom „50 miest pre dobrý skutok“ tiež nadväzuje na úspešný projekt „To dáš!“, ktorého cieľom je podporiť rast a vzdelávanie znevýhodnených mladých ľudí. Spustený bol už v roku 2017 a od jeho začiatku sa vďaka niekoľkým vzdelávacím workshopom a motivačným tréningom podarilo pomôcť v osobnom rozvoji viac ako sedem tisíc mladým ľuďom.

Viac k:

Kontakt pre médiá:
Tomáš Kočí, tel.: +421 917 103 119, e-mail: Kamila Márföldy, tel.: +421 905 967 995, e-mail:

Kontakt pre médiá:
Tomáš Kočí, tel.: +421 917 103 119, e-mail: Kamila Márföldy, tel.: +421 905 967 995, e-mail:

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.