Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 15. až 21. augusta 2011 sa uskutočnil Letný rozvojový tábor pre 16 detí z náhradných rodín. Cieľom podujatia bolo, aby si náhradné rodiny, tzn. osvojitelia, pestúni ale aj profesionálni rodičia mohli aspoň jeden týždeň oddýchnuť, venovať sa sebe, svojmu partnerovi a pod.

Samozrejme je dôležité, aby rodičia boli spokojní, že ich deti sú v bezpečnom prostredí, v tábore, kde sa o nich postará ako odborní tím, tak aj mladí zanietení dobrovoľníci, ktorí im pripravia zaujímavý a pestrý program. Okrem rekreačno-zábavného programu boli deti 3x za deň zapojené do prác v kuchyni, pretože sme si svojpomocne zabezpečovali stravu. Okrem rekreácie, oddychu, pohybu v prírode a na čerstvom vzduchu, rôznych súťaží, deti si upevňovali sebaobslužné návyky a návyky pri stolovaní. Mali sme súťaže rôzneho typu, hľadali sme poklad, športovali, boli sme aj na turistickom výlete, mali sme diskotéky, premietali sme si film. Celé podujatie by nebolo možné uskutočniť bez významnej finančnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja, za čo im tou cestou veľmi pekne ďakujeme.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.