Я студент з України і мені потрібна допомога

Od 7. do 9. júla prebiehalo v Košiciah už tretie vzdelávanie dobrovoľníkov z organizácie Care in Action z Ľvovskej oblasti na Ukrajine. Ide o mimovládnu organizáciu, ktorú  v roku 1996 založili manželia Werner a Janice Lehnis v Nemecku, s cieľom pomáhať deťom z detských domovov a sociálne znevýhodneného prostredia na Ukrajine. Cieľom ich návštevy bolo získať na Slovensku informácie o tunajšom systéme dobrovoľníctva, odbornú supervíziu a ďalšie vzdelávanie.

Manželia Lehnisovci majú s medzinárodným dobrovoľníctvom bohaté a dlhoročné skúsenosti. 10 rokov pôsobili ako dobrovoľníci v afganských väzniciach a 7 rokov v Nepále ako ľudskoprávni aktivisti. Care in Action je na Ukrajine činná už 15 rokov, a práve odtiaľ zavítalo do košickej pobočky spoločnosti Úsmev ako dar 9 mladých dobrovoľníkov v sprievode zakladateľov organizácie, manželov Lehnisovcov.

„Momentálna situácia v starostlivosti o deti žijúce mimo vlastnej rodiny si vyžaduje systematické vzdelávanie všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do styku s týmito deťmi. Situácia na Ukrajine je dnes veľmi podobná našej, spred 10 až 15 rokov. Modely vzdelávania vychovávateľov, sociálnych pracovníkov a iných odborných zamestnancov pracujúcich v detských domovoch, priniesli aj u nás pred pár rokmi skutočnú transformačnú zmenu“, dodal Radoslav Dráb.

Program pre ukrajinských dobrovoľníkov sa začal obhliadkou Detského domova Lienka vo Veľkých Kapušanoch. Pani riaditeľka Mária Fetyková zahraničným hosťom ukázala internátne prostredie detského domova, dnes už síce s rodinnou formou výchovy, no ešte stále pripomínajúce obdobie spred roku 2000, kedy naše detské domovy len čakali na transformáciu. Iným dojmom už pôsobilo 5 satelitov detského domova, v ktorých sa nielen výchova, ale aj prostredie priblížilo tomu rodinnému. Dobrovoľníci tak mali možnosť sami posúdiť, aký vplyv má charakter prostredia na deti, ktoré sú odkázané v ňom žiť. Program pokračoval supervíznym workshopom pod vedením manželov Posypankovcov, profesionálnych rodičov z Rodinného detského domova sv. Alžbety – Seredné.  Tento rodinný detský domov s kapacitou 10 detí zriadil Úsmev ako dar v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej prác sv. Alžbnety  na Ukrajine a svoje služby tu ponúka už 12 rokov. Manželia Posypankovci poskytli mladým dobrovoľníkom kompetentné rady a metodiky, ktoré môžu využiť vo svojej dobrovoľníckej praxi.
Počas nasledujúcich dvoch dní sa návšteva presunula do Košíc, kde ich čakala obhliadka Centra pre obnovou rodiny Dorka a ďalšie odborné prednášky. Projektová manažérka Michaela Sabolová z Úsmevu ako dar im predstavila manažment práce s dobrovoľníkmi u nás. Dotkla sa otázok náboru, motivácie a organizácie dobrovoľníkov a riadenia ich špecifickej práce. Keďže medzi našimi hosťami boli aj manažéri tímov, ktorí majú zodpovednosť za vedenie svojich dobrovoľných skupín, téma ich mimoriadne zaujala a rozvinula sa do vzájomne podnetnej debaty. Psychologička Veronika Prokopová sa vo svojom príspevku zamerala na dôležitosť bezpečnej vzťahovej väzby pre deti z detských domovov, s akcentom na kritické obdobie dospievania. Prostredníctvom zážitkových aktivít dobrovoľníkom sprostredkovala aspoň modelovú skúsenosť, ktorá im priblížila emocionálne prežívanie týchto detí. Na záver riaditeľka centra Dokra Jolana Šuleková predstavila hosťom z Ukrajiny náš systém podpory mladých dospelých. Práca s mladými dospelými predstavuje jednu z priorít spoločnosti Care in Action. Možnosť porovnať systém na Slovensku a na Ukrajine bol preto pre dobrovoľníkov, no i pre zakladateľov organizácie veľmi inšpiratívny a poskytol im námety, ktoré snáď raz skvalitnia aj ukrajinskú realitu detí vyrastajúcich bez rodičov.  

Spolupráca s ukrajinskou neziskovou organizáciou bola započatá v roku 2011 projektom „Care and Smile in action“. Išlo o mládežníčku dobrovoľnícku výmenu realizovanú vďaka finančnej podpore Európskej komisie v rámci programu Mládež v akcii. „Dobrovoľníctvo zohráva dôležitú úlohu v organizáciách pôsobiacich v treťom sektore. Vzhľadom k tejto skutočnosti si uvedomujeme dôležitosť dať mladým ľuďom priestor na výmenu skúseností, názorov, postojov a možnosť “profesijného rastu’’ formou neformálneho vzdelávania. Sme preto veľmi radi, že sa nám podarilo zrealizovať v poradí už tretie úspešné vzdelávacie stretnutie s ukrajinskými dobrovoľníkmi, ktoré prinieslo obom organizáciám nové poznatky, skúsenosti, ale aj otázky v rámci danej problematiky v interkultúrnom kontexte“, hodnotí zmysel podujatia Michaela Sabolová.

vymenne vzdelavanie 002vymenne vzdelavanie 001

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.