Я студент з України і мені потрібна допомога

Rodiny, ktoré sa ocitli v problémoch, ťažkej sociálnej či životnej situácii, náhradné rodiny, deti a mladí vyrastajúci v systéme ústavnej starostlivosti potrebujú špeciálnu pomoc, ochranu i podporu celej spoločnosti. Spoločnosť Úsmev ako dar prostredníctvom centra na Dobšinského ulici v Rimavskej Sobote už niekoľko rokov napĺňa tieto ciele prostredníctvom odborného poradenstva a ponukou voľnočasových rozvojových aktivít v poobedných hodinách, ktoré podporujú bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času. Tento rok sa nám v Rimavskej Sobote podarilo úspešne zrealizovať niekoľko programov a projektov.

Pamätáte sa si na svoj odchod z domova, či už na internát alebo do nového bytu, na svoju prvú prácu, či prvý vážny vzťah? Aj keď nie všetko prebiehalo podľa našich predstáv, vždy sme sa mali kam vrátiť, aspoň pre radu. Pre mnohých mladých dospelých v ústavnej starostlivosti – mladí v centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) alebo v náhradnej starostlivosti, je odchod z domova veľkou udalosťou a často nie sú pripravení na to, čo príde potom. Nemajú dostatok praktických zručností (počítačových, komunikačných, rodičovských…), ľahko podliehajú vplyvom okolia a ľahko sa vzdávajú.

V rámci projektu A čo ďalej? sme zrealizovali hneď niekoľko aktivít pre mladých dospelých z centier pre deti a rodiny (predtým detské domovy) s cieľom podporiť ich úspešný štart do života. Prostredníctvom pravidelných skupinových stretnutí pod vedením skúsenej psychologičky a sociálnej pracovníčky sme rozvíjali potrebné zručnosti a sebaúctu mladých.Vytvorili sme bezpečné miesto s prístupom na internet, ku ktorému majú prístup aj po odchode z domova. Zručnosti si budovali aj vďaka filmovým poobediam, ktoré si mladí sami zorganizovali spolu s občerstvením. Počas pravidelného počítačového krúžku sme sa učili základy počítačových programov, písali si životopisy a žiadosti do práce, rozprávali sme sa o bezpečnosti na internete, vlastnej sebaprezentácii a dezinformáciách. Mladí z centier pre deti a rodiny ocenili hlavne neformálnu atmosféru, že sa mohli navzájom otvorene rozprávať o živote, ktorý ich čaká, a tiež, že využijú všetky „papierovačky“, s ktorými sme ich zoznámili. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

Počas letných mesiacov sa nám vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a IUVENTE – Slovenský inštitút mládeže podarilo zorganizovať šesť denných táborov pre deti zo znevýhodneného prostredia, vylúčenej rómskej komunity, krízového centra a deti v náhradnej starostlivosti. Na táboroch si deti okrem blízkeho kúpaliska užívali rôzne športové a tvorivé aktivity, ktoré boli venované téme spoznávania indiánskeho života a zvieratiek. Najviac sa vždy tešili na opekačku a kúpalisko, no ešte viac si užili návštevu miestneho Ekorelaxu, kde sa zoznámili s aligátorkou Emou, výlet na Maginhrad či zábavné hry s miestnymi dobrovoľníkmi z Turecka Hakanom a Furkanom. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Naše spoločné zážitky si môžete pozrieť aj facebookovej stránke Komunitné centrum Úsmev ako dar – Rimavská Sobota.

Ak vás naše aktivity zaujali alebo by ste sa chceli dozvedieť o nás viac, prípadne máte radi deti a rozmýšľate, že by ste sa chceli do niektorých aktivít zapojiť či nám s nimi pomôcť, navštívte nás alebo nám napíšte na , prípadne rovno zavolajte: 0918954274.

Aktivity KC v Rimavskej Sobote Aktivity KC v Rimavskej Sobote Aktivity KC v Rimavskej Sobote Aktivity KC v Rimavskej Sobote Aktivity KC v Rimavskej Sobote

 

 

 

Projekt podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa   S podporou BBSK

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.