Я студент з України і мені потрібна допомога

V rámci výchovného skupinového programu určenému rodinám s deťmi, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Úsmev zrealizoval už druhý víkendový pobyt. Predchádzali mu tri jednodňové stretnutia, letný týždenný pobyt a „víkendovka“ spolu s rodinami. Tento krát deti strávili tri dni od 4. do 6. 10. na Duchonke v sprievode dobrovoľníkov a sociálnej pracovníčky. Cieľom ich pobytu bolo posilnenie rešpektu detí k sebe, k iným a k okoliu, v ktorom sa nachádzajú.

„Chceli sme, aby deti pocítili, že v prvom rade oni sami, ľudia, ktorých majú okolo seba alebo ktorých stretávajú, či príroda, kde môžu oddychovať a šantiť, si zaslúžia úctu. To všetko predsa potrebujeme k životu,“ hovorí sociálna pracovníčka Zuzana Spiessová.

Deti pozná už niekoľko mesiacov. Pracuje s nimi od apríla a bude ich sprevádzať až do záveru projektu v decembri 2013. Verí však, že väčšina rodín spoluprácu ani po tomto termíne nepreruší a aj naďalej sa bude, s podporou Úsmevu, usilovať o zlepšenie svojej sociálnej situácie. Pozitívny posun v správaní detí vníma Zuzana už dnes.

„Deti sa navzájom motivujú k pozitívnym zmenám. Nejde to rýchlo, skôr postupne, krok za krokom, ale ide to. Videla som to aj na tejto víkendovke, kde skupina detí, ktorá, keď je uzavretá a vo vlastnom prostredí, sa správa úplne inak. Tu boli deti odrazu oveľa ohľaduplnejšie a rozvážnejšie, pretože to odpozorovali od svojich kamarátov.“

Súdržnosť a spolupatričnosť si Zuzana na deťoch cení možno najviac. Za tú dobu, čo sa stretávajú, sa z nich stal zohraný tím, kde má každý svoje miesto a svoju úlohu. Ak niekto nemôže prísť, ostatným chýba. Vnímajú, že ich skupina nie je úplná a svojimi otázkami dávajú najavo, že toto prázdne miesto zostáva pre ich kamaráta stále otvorené. Na posilnenie spolunáležitosti boli zamerané aj niektoré aktivity, ktoré dobrovoľníci pre deti pripravili. Napríklad utvorenie vlastného kmeňa spolu s názvom, históriou a teritóriom, ktoré si príslušníci kmeňa vyzdobili tým, čo im ponúkla príroda. Zámer sa neminul účinku. Aj tu sa ukázalo, že deti dokážu byť k sebe otvorené a vnímavé. Starší povzbudzovali v aktivitách menších, prenechávali im zodpovednosť za nenáročnejšie úlohy a pokiaľ potrebovali pomoc, boli po ruke. Deti sa počas pobytu zapájali tiež do varenia, upratovania a všetkých drobných prác, ktoré taký pobyt v prírode obnáša.

Víkendovka na Duchonke svojím dielom určite prispela k naplneniu hlavných cieľov projektu – zmierniť problémy v správaní detí, posilniť ich sociálne zručnosti, viesť ich k získaniu potrebných spoločenských návykov a k vhodnému využívaniu voľného času. Nie je reálne si toto všetko osvojiť počas troch dní, ale je reálne mať s tým skúsenosť, ktorú budú môcť deti ďalej rozvíjať. V rámci  projektu sa stretnú ešte dvakrát, no už teraz projekt priniesol svoje ovocie v podobe tanečného krúžku, ktorý deti navštevujú dvakrát do týždňa.  Oni sami prišli s nápadom učiť sa tancovať a Úsmev im vyšiel v ústrety. Ich oduševnenie nadchlo aj ostatné deti, ktoré síce do projektu zaradené nie sú, no k tancu sa pridali veľmi radi.

Výchovný skupinový program určený rodinám s deťmi, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, sa blíži do svojej záverečnej fázy, jeho účinok však bude trvať aj naďalej. A práve to je jeho zmyslom.

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.