Vzdelávanie

01

Akreditované vzdelávacie programy

Patria sem programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov, program PRIDE a ďalšie edukatívno – zážitkové programy napr. PARTNER alebo Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou.

02

Konferencie

Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií, ktoré slúžia aj pre sieťovanie organizácií i jednotlivcov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

03

Semináre a kurzy

Počas roka organizujeme vzdelávacie semináre určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať deťom a rodinám v ťažkých situáciách.

04

Anjelská akadémia - Vzdelávanie pre dobrovoľníkov

Systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v centrách pre deti a rodiny a náhradných rodinách s cieľom rozšíriť vedomosti v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce, ako aj zážitkovou formou učenia spoznať svoje kvality a pomôcť im lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi.

Pozvánka na konferenciu OTCOVSTVO v Prievidzi

Pozvánka na konferenciu OTCOVSTVO v Prievidzi

Spoločnosť Úsmev ako dar, Daddy´s café a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na konferenciu OTCOVSTVO 16. júna 2018 v Prievidzi. Program konferencie / 16. jún 2018: 9:00 - 9:30 Registrácia 9:30 - 10:00 Chvály 10:00 -...

Pozvánka na seminár: Ako hovoriť, aby deti počúvali…II.

Pozvánka na seminár: Ako hovoriť, aby deti počúvali…II.

Milí priatelia, v mesiaci máj pre Vás pripravujeme seminár na tému: Ako hovoriť, aby deti počúvali...II. (seminára sa môžete zúčastniť aj v prípade, že ste seminár č.I neabsolvovali). Účastníci sa dozvedia o:· efektívnej komunikácii, komunikačných štýloch· zložkách...

Najviac si ubližuje ten, kto neodpustí

Najviac si ubližuje ten, kto neodpustí

Liptovský Mikuláš 23. marec 2018 – Počet mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova každoročne stúpa. Úsmev ako dar poukazuje na to, že nedostatočné vysporiadanie sa s minulosťou bývalých domovákov negatívne ovplyvňuje a trauma...

Ponuka: Preventívny program FILIPKO

Ponuka: Preventívny program FILIPKO

Preventívny program FILIPKO pomáha formovať postoje vo vzťahu k návykovému a rizikovému správaniu. Školenie je určené pre: vychovávateľov, pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať prevenciu pre deti do...

Podporujeme duševné zdravie u detí

Podporujeme duševné zdravie u detí

Vďaka podpore Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiacoch február a marec realizujeme projekt: „Podpora duševného zdravia u detí“. Cieľom aktivít projektu je prevencia a informovanie odbornej aj laickej verejnosti o faktoroch vplývajúcich na dieťa v...

Pozvánka na odborný seminár Dieťa ako výzva

Pozvánka na odborný seminár Dieťa ako výzva

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár Dieťa ako výzva, ktorý sa uskutoční v termínoch: 10. november / Zvolen, 27. november / Nitra, 9....