Я студент з України і мені потрібна допомога

V roku 2011 sa konal už 9. ročník zbierky 1 deň úsmevu. Zbierka sa konala v dňoch 20. – 24. júna 2011 po celom Slovensku. Celková vyzbieraná suma za týždeň v roku 2011 predstavuje čiastku 38 169,14 €. Všetkým ľudom, ktorí nám prispeli srdečne v mene našich detí z detských domovov, náhradných rodín ĎAKUJEME!

Prerozdelenie finančných prostriedkov vyzbieraných za celý rok 2011:

 • Pomoc náhradným rodinám: 8034,91 Eur
 • Pomoc biologickým: 8263,40 Eur
 • Pomoc v núdzi mladým dospelým po odchode z detského domova: 10264,86 Eur
 • Nadanie a talent detí z detských domovov a náhradných rodín: 8783,63 Eur
 • Rozvojové a vzdelávacie pobyty pre deti z detských domovov a náhradných rodín: 3917,80 Eur
 • Jednodňové a víkendové aktivity pre deti z detských domovov a náhradných rodín: 7281,07 Eur
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi v detských domovoch : 1845,70 Eur
 • Vzdelávanie náhradných rodičov a odborníkov: 7655,24 Eur

Celková suma: 56.046,61 €

Fotogaléria zo zbierky:
den usmevu 02den usmevu 03den usmevu 04den usmevu 05

Ďakujeme partnerom zbierky:

partneri zbierky 2011

Najlepšie školy:

 • OA Imricha Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava
 • Piaristické Gymnázium, Trenčín
 • Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
 • Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32, Žilina
 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
 • Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
 • Súkromná združená SŠ, Dunajská Streda

Ďakujem všetkým školám, ktoré sa do zbierky zapojili:

Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava * Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava * Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava * Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava * Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava * Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava * Gymnázium Sv. Rodiny, Gercenova 10, Bratislava * Súkromné 8-r. gymnázium, Kremeľská 2, Bratislava * Gymnázium sv.Fr.Assisk., Kláštorné nám. 3, Malacky * Spojená škola, Nivy 2, Šaľa * SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava * SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava * SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava * SOŠ, Račianska 78, Bratislava * Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava * Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava * SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava * Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava * bchodná akadémia, Hrobákova 11, Bratislava * Súkr. SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava * SOŠ GASMO, Žehrianska 6, Bratislava * Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica * Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica * Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen * Stredná odborná škola drevárska, Zvolen * Stredná odborná škola, Krupina * Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina * Gymnázium, Detva * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Žiar nad Hronom * Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo * Gymnázium, Kremnica * Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec * Stredná odborná škola, Lučenec * Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec * Súkromné gymnázium, Lučenec * Združenená stredná škola, Lučenec * Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Banská Štiavnica * Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica * Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera Banská Štiavnica * Stredná odborná škola technická – Müszaki Szakközépiskola, Rimavská Sobota * Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota * Gymnázium M. Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Rimavská Sobota * Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rimavská Sobota * Spojená škola, Rimavská Sobota * Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Brezno * Spojená škola, Brezno * Súkromné gymnázium ŽP, a.s., Podbrezová * Gymnázium M. Kukučína, Revúca * Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca * Stredná odborná škola, Revúca * Gymnázium – Gimnázium, Tornaľa * Gymnázium, Poltár * Stredná odborná škola, Žarnovica
Spojená škola, Modrý Kameň * Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre * Stredná odborná škola, Veľký Krtíš * Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32, Žilina * Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo * Gymnázium, Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok * Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca * Stredná odborná škola hotelová obchodu a služieb, Dolný Kubín * Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín * Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina * Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina * Gymnázium Štefana Moyzesa, Š. Moyzesa 21, Ružomberok * Združená hotelová a obchodná škola, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin * Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín * Gymnázium, Komenského ulica 1357, Kysucké Nové Mesto * Súkromná stredná odborná škola podnikania Educo, Slanická Osada, Námestovo * Gymnázium J. C. Hronského, Čachovský rad 36, Vrútky * Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa * Stredná odborná škola, Komenskéo 16, Lipany * Gymnázium sv. J. Zlatovského, Lesná 28, Humenné * Gymnázium Dominika Tatarku 4666/7, Poprad * Stredná priemyselná škola odevná, Sov. Hrdinov 369/24, Svidník * Gymnázium Kukučínova 4239/1, Poprad * Obchodná akadémia, Stocklova 24, Bardejov * Obchodná akadémia, Jarmočná 132 Stará Ľubovňa * Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov * Obchodná akadémia, Štefaniková 29, Humenné * Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídl. Duklianskych hrdinov 3, Prešov * Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov * Spojená škola T. Ševčenka, Sládkovičova 4, Prešov * Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča * Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov * Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča * Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina * Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov * Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou * Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29, Kežmarok * Gymnázium, Sobrance * Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou * Obchodná akadémia, Komenského, Trebišová * Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava * Stredná odborná škola, Breziny 282, Prakovce * Gymnázium Leroncova 46, Krompachy * Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice * Gymnázium Milana Rststislava Štefánika, Nám. L. Novomostského 4, Košice * Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice * Stredná zdravotná škola, Mäsiarska 25, Košice * Gymnázium, Školská 10, Spišská Nová Vec * Súkromné gymnázium, Petzvalová 4, Košice * Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná * Gymnázium, Exnárová 10, Košice * Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice * Gymnázium, Šrobárova 1, Košice * Gymnázium, SNP 1, Gelnica * Združená stredsná škola hotelových služieb a obchodu, Michalovce * Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice * Stredná odborná súkromná škola, Bukovecká 17, Košice * Gymnázium vo Vrábľoch * Gymnázium v Želiezovciach * Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove * Gymnázium v Šuranoch * Stredná priemyselná škola stavebná – Építőipari Szakközépiskola v Hurbanove * Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne * Gymnázium v Nových Zámkoch * Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach * Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre * Pedagogická a sociálna akadémia v Leviciach * Gymnázium v Topoľčanoch * Gymnázium v Šahách * Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza * Obchodná akadémia F. Madvu 2, Prievidza * Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza * Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza * Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová * Stredná odborná škola, , Lipová 8, Handlová * Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky * Spojená škola – Gymnázium sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica * Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom * Stredná odborná škola , Pruské 294, Pruské * Gymnázium, Jablonská 5, Myjava * Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom * Spojená škola s organaizačnými zložkami Stredná odborná škola * Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske * Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica * Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45 , Púchov * Spojená katolícka škola s organizačnou zložkou * Stredná odborná škola , Školská 9, Nemšová * Stredná odborná škola podnikania, Jilemnického 24, Trenčín * Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín * Gymnázium Ľudovíta Štúra , 1. mája 170/2, Trenčín * Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého , Palackého 4, Trenčín * Stredná zdravotnícka škola , J. Braneckého 4, Trenčín * Súkromné gymnázium , M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica * Stredná odborná škola, Holíč * Súkromná združená SŠ, Dunajská Streda * Súkromná združená SŠ, Dunajská Streda * Gymnázium s VJM, Šamorín * Obchodná akadémia a Gymnázium M.Korvína s VJM, Veľký Meder * Obchodná akadémia, Hlohovec * Gymnázium sv. Michala Archanjela, Piešťany * SPŠ Elektrotechnická, Piešťany
SOU elektrotech. A strojárska, Piešťany * Súkromné gymnázium s VJM, Galanta * Súkromná SOŠ dievčenská, Sládkovičovo * Stredná zdravotnícka škola, Trnava * SOU energetické, Trnava

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.