Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch od 26. 5. do 1. 6. 2014  prebiehala v uliciach slovenských miest celoslovenská verejná zbierka 1 deň úsmevu, ktorú od roku 2003 organizuje spoločnosť Úsmev ako dar. Verejnosť sa tak mohla zapojiť do pomoci deťom, ktorým chýba to najdôležitejšie – bezpečie vlastnej rodiny. Dnes už poznáme aktuálny výťažok zbierky. V rámci celého Slovenska sa vyzbieralo 18 132,67 €. Ďakujeme.

 

Dobrovoľníci Spoločnosti Úsmev ako dar oslovovali ľudí v ôsmich slovenských krajoch. Hrubý výnos zbierky podľa krajov je nasledovný:

Bratislavský kraj: 5 554,27 €
Nitriansky kraj: 2 402,00 €
Trnavský kraj: 587,56 €
Trenčiansky kraj: 367,57 €
Žilinský kraj: 1 580,89 €
Banskobystrický kraj: 5 043,61 €
Košický a Prešovský kraj: 2 596,77 €

V súčasnosti vyrastá cca. 15 000 detí mimo vlastnej rodiny, v detských domovoch je umiestnených takmer 5 000 z nich, a spolu s nárastom sociálne znevýhodnených rodín a rodín ohrozených chudobou ich počet naďalej stúpa. Zdroje z verejnej zbierky 1 deň úsmevu poslúžia na to, aby sa predišlo ďalšiemu zlyhávaniu rodín, aby deti mohli vyrastať vo vlastnom či náhradnom rodinnom prostredí, aby aj deti v ústavnej starostlivosti mali možnosť rozvíjať svoju osobnosť a aby sa po odchode z detského domova dokázali plnohodnotne začleniť do spoločnosti.

podpis zbierka 2

Všetkým, ktorí sa do 12. ročníka verejnej zbierky 1 deň úsmevu zapojili, úprimne ďakujeme. Vážime si Vašu sociálnu spolupatričnosť s tými najzraniteľnejšími – deťmi, ktorých detstvo je poznačené strádaním a smútkom odlúčenia od tých najbližších.

„Každá finančná pomoc je  pre nás vzácna. Má pre nás praktickú i symbolickú hodnotu. Vďaka nej môžeme realizovať naše programy pre ohrozené a opustené deti, a zároveň si prostredníctvom nej uvedomujeme, že verejnosť problematiku týchto detí citlivo vníma a neberie ju na ľahkú váhu. A za to sme úprimne vďační,“ hovorí koordinátorka zbierky Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar.

Projekty a programy spoločnosti Úsmev ako dar môžete podporiť celoročne:
• ľubovoľným finančným príspevkom na darovací účet č. 4040 029 105/3100
• zaslaním darcovskej SMS správy v tvare DMS medzera USMEV na číslo 877; hodnota  jednej SMS je 2 €.
Na konci každého venovaného príspevku je konkrétne dieťa, konkrétna rodina so svojím menom a osudom, ktorým aj vďaka Vašej ústretovosti dokážeme pomôcť.

Najúspešnejší dobrovoľníci zbierky

naj studenti

Tak ako minulý rok, aj tento rok boli v zbieraní dobrovoľných príspevkov najúspešnejší študenti Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave. Prvenstvo vo vyzbieranej sume patrí trojici dobrovoľníkov: Sarah Krajčovičová, Martina Frantová a Jakub Hrubý. (na fotke) Druhú najvyššiu sumu sa podarilo vyzbierať skupine dievčat: Alžbete Horváthovej, Kristíne Novanskej a Nine Jasovskej. Tretie miesto obsadili ich kolegyne, konškoláčky: Nina Kobelová a Nikola Ružičková. Všetkým za ich ochotu a nadšenie pre dobrú vec úprimne ďakujeme. Osobné nasadenie týchto študentov si ceníme o to viac, že sa do našej zbierky mohli zapojiť výlučne v popoludňajších hodinách, kedy už mali školské povinnosti za sebou. Vďaka ich úsiliu sa podarilo vyzbierať 910.11 €, ktoré pomôžu deťom vyrastajúcim bez rodičov.

Zároveň ďakujeme spoločnosti Kaufland, ktorá najúspešnejších dobrovoľníkov zbierky odmenila 100-eurovou nákupnou poukážkou, a spoločnosti Mary Kay, ktorá pre najlepších zberačov pripravila kozmetické balíčky.

Najúspešnejšia škola v Nitrianskom kraji bola: Základná škola v Dvoroch nad Žitavou. Vyzbierali 720 eur

Naša vďaka, samozrejme, patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí počas zbierky 1 deň úsmevu vyšli do ulíc, aby verejnosti predostreli problematiku opustených detí a poukázali na jej dôležitosť. O celkovom výťažku zbierky Vás budeme informovať v priebehu júna.

Ďakujeme školám a ich študentom za pomoc pri organizovaní zbierky 1 deň úsmevu:

Gymnázium Ivana Horvátha 14, Bratislava-Ružinov
Spojená škola-Gymnázium Juraja Hronca, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Gymnázium Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
SŠ Svätej Rodiny – Gymnázium, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Gymnázium sv.Fr.Assisk., Kláštorné nám. 3, Malacky
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava-Staré Mesto
Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Stred. odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava-Petržalka
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
Spojená škola SOŠ, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
Základná škola, Turnianska 10, Bratislava

Gymnázium vo Vrábľoch
Gymnázium v Topoľčanoch
Gymnázium v Želiezovciach
Gymnázium v Šahách
Gymnázium v Šuranoch
Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne
Cirkevné osemročné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach
Obchodná akadémia v Šuranoch
Obchodná akadémia v Topoľčanoch
Stredná odborná škola vo Vrábľoch
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove
Stredná odborná škola Szakközépiskola v Hurbanove
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach
Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Komárne
Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove
Stredná odborná škola zdravotnícka v Nových Zámkoch
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch
Stredná zdravotnícka škola v Nitre
Súkromná stredná odborná škola Animus v Nitre
Stredná odborná škola technická v Tlmačoch
Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom
Základná škola v Dvoroch nad Žitavou

 

 


Dôležité: Zbierku máme právo organizovať na celom území Slovenskej republiky počas celého roka na základe povolenia Ministerstva vnutra SR. Verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte číslo 4040029180/3100.

Ďakujeme partnerovi Darcovskej SMS:

         forum donorov

 

Logo DMSje medzinárodná ochranná známka. Výhradným držitelom práv k jej užívaniu na území Slovenska je Fórum donorov.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.