Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch od 27. mája do 2. júna 2013 sme zorganizovali celoslovenskú verejnú zbierku 1 deň úsmevu. Poznáme neoficiálny výsledok. Najlepšia škola už dostla svoj darček. Herci Robo Jakab, Lukáš Latinák, Majo Miezga a Juraj Kemka navštívili najlepšiu školu a poobedovali s deťmi v ich jedálni.

 

Tenro rok sa nám podarilo vyzbierať 21 727,57 Eur. Tento výsledok je zatiaľ neoficálnou informáciou, keďže ešte stále prebieha párovanie vkladov na účet s nahlasenými sumami, ktoré sme obdržali od našich regionálnych koordinátorov zbierky. Akonáhle budeme vedieť presnú sumu, budeme Vás informovať.

Najlepšou školou, ktorej študenti vyzbierali najviac, sa stalo Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave. Študenti tejto školy vyzbierali sumu 1799,50. Z tejto školy bola aj najúspešnejšia dvojica, ktorá vyzbierala 300 Eur. Ďakujeme.

Fotogaléria spoločného obeda hercou s deťmi v ich jedálni:

herci v skole 002herci v skole 024herci v skole 025herci v skole 021

Viac fotiek nájdete na našom Facebook-u.

 

Keďže výťažok zbierky pôjde na pomoc deťom a rodinám v oblasti sociálnej práce a náhradnej starostlivosti, radi by sme Vám predstavili aktuálne trendy v týchto sférach, ktoré spoločnosť Úsmev ako dar vníma ako ohrozujúce, a zároveň predstavili našu víziu možných riešení.

Podľa oficiálnych štatistík narastá počet rodín v kríze, ktorým hrozí vyňatie dieťaťa a jeho následné umiestnenie do zariadenia. Svedčí o tom stúpajúci počet predbežných opatrení uložených súdom za posledné roky. (Ak sa ocitne maloleté dieťa bez akejkoľvek starostlivosti, alebo ak je jeho život, zdravie, alebo priaznivý vývin vážne ohrozený alebo narušený, OSPODaSK vykonáva pohotovostné služby a do 24 hodín umiestňuje dieťa do starostlivosti FO alebo PO, alebo zariadenia, ktoré v podanom návrhu pre okresný súd určí.)

Rozhodnutia súdu o umiestnení dieťaťa do zariadenia formou predbežného opatrenia:
Rok               2010    2011    2012
Počet detí    1102    1162    1264
Zdroj: http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr.html?page_id=77292

Kontinuálne narastá aj počet detí v detských domovoch.

Počet detí umiestnených v detskom domove
Rok              2010    2011    2012
Počet detí    4423    4622    4701
Zdroj: http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr.html?page_id=77292

Kapacita detských domovov je v súčasnosti na 96% plná, čo nás stavia pred otázku: Dokážeme si s týmito stúpajúcimi trendmi poradiť?
Spoločnosť Úsmev ako dar vidí riešenie v súčinnosti viacerých komponentov, predovšetkým však v sanácii biologických rodín, ktorá môže, v ideálnom prípade, viesť k úprave rodinných pomerov, čím sa predíde vyňatiu dieťaťa. Alebo v prípade, že už dieťa vyňaté bolo, umožní jeho návrat do pôvodného rodinného prostredia. Inou nevyhnutnou súčasťou riešenia je, samozrejme, rozvíjanie siete profesionálnych a náhradných rodín.

1 deň úsmevu
Už po 11. krát vyšli naši dobrovoľníci spoločnosti Úsmev ako dar spolu so študentmi stredných a vysokých škôl do ulíc slovenských miest, aby verejnosť oslovili a predstavili jej problematiku detí, ktoré prišli o to najcennejšie – o bezpečie vlastnej rodiny.
V deň vydania tohto Spravodaja ešte nevieme presne koľko sme vyzbierali. Na našej stránke uverejníme výsledok v najbližších dňoch.

Ak ste nestihli našich dobrovoľníkov vo vašom meste, prispieť môžete aj cez SMS. Stačí ak pošlete SMS správu v tvare DMS USMEVna číslo 877.

Darujete nám tak 2 . Ďakujeme.

Ďakujeme mediálnym partnerom zbierky:

 rtvs  zoznam

mamatata web 

Ďakujeme partnerom zbierky:

karton  006 mark pinkyline  020 mark tlacrls 
 021 mark alfopa  BBprint  cetepe
 esko  kaufland  respcetapp
 slovak lines  typin logo  typocon
ZSR studio727  

 

 

usmev zbierka 812x315 FB

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.