Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar už 30 rokov hľadá riešenia a životnú perspektívu pre opustené deti, posledných 12 rokov za neoceniteľnej podpory Nadácie DeDo. Spoločne budujú na celom Slovensku dnes už preukázateľne efektívnu sieť centier na pomoc rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z detských domovov. Aj mesto Prešov, ako centrum kraja najviac postihnutého chudobou na Slovensku, pridáva svoju pomocnú ruku k riešeniu náročnej sociálnej situácie regiónu. Prvá časť Centra Dorka v Prešove bola otvorená 25. marca 2013. 

Ako pri otvorení krízového centra povedal RNDr. Jozef Ondáš, PhD., predseda Správnej rady Nadácie DeDo: „V meste Prešov, ako treťom najväčšom krajskom meste na Slovensku, doposiaľ chýbala takáto komplexná služba pomoci rodinám. Mnoho rodín, práve z prešovského regiónu, hľadalo pomoc a útočisko v našom košickom Centre Dorka. Preto sme sa rozhodli systematicky pristúpiť k riešeniu tohto problému a vybudovať rovnako veľký a ucelený projekt aj v meste Prešov.“ Prešovský projekt je výnimočný svojou veľkosťou a špecializáciu poskytovaných služieb. V prízemnej časti novootvoreného pavilónu sídli aj denný stacionár Svetielko, ktorý prevádzkuje známa prešovská organizácia Viera, nádej, láska o.z., venujúca sa deťom s kombinovaným postihnutím.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili a o symbolické prestrihnutie pásky sa postarali: predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík, primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari, predseda Správnej rady Nadácie DeDo Dr. Jozef Ondáš, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, SJ a generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s. Thomas Jan Hejcman. Predseda Spoločnosti Úsmev ako dar  Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. pripomenul dôležitosť funkcie krízových centier, ktoré poskytnutím pomoci dokážu zabrániť totálnemu zlyhaniu rodiny, s tragickými dôsledkami predovšetkým pre deti.  Upozornil na rizikovú skupinu budúcich mamičiek vyrastajúcich v súčasnosti v detských domovoch.  Práve im môže Zariadenie núdzového bývania zabezpečiť dočasný azyl a podporiť ich starostlivosť o deti natoľko, aby ďalšia generácia nemusela prežiť skľučujúce detstvo v detskom domove. 

V roku 2017 sme dokončili fasádu a nevyhnutne zateplili v poradí druhý z troch pavilónov Centra Dorka v Prešove. Uvedenie pavilónu do prevádzky spôsobilo nárast z 32 klientov na dnešný stav takmer 80 klientov.

posviacka dorka presov 2013 marec 002posviacka dorka presov 2013 marec 003posviacka dorka presov 2013 marec 005posviacka dorka presov 2013 marec 006posviacka dorka presov 2013 marec 007posviacka dorka presov 2013 marec 008posviacka dorka presov 2013 marec 009posviacka dorka presov 2013 marec 011posviacka dorka presov 2013 marec 014posviacka dorka presov 2013 marec 016posviacka dorka presov 2013 marec 015posviacka dorka presov 2013 marec 018posviacka dorka presov 2013 marec 019posviacka dorka presov 2013 marec 022posviacka dorka presov 2013 marec 023

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.