Я студент з України і мені потрібна допомога

Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. vníma súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín, detí, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Tím advokátov sa preto rozhodol ponúknuť svoje odborné znalosti a skúsenosti  cez „pro bono“ právne poradenstvo občianskemu združeniu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktoré okrem iného pomáha rodinám či chovancom z detských domovov v ich ťažkých životných situáciách, rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa a buduje centrá poskytujúce konkrétnu pomoc v núdzi po celom Slovenku. 

Zástupcovia advokátskej kancelárie LYSINA – ROŠKO & PARTNERS a mimovládnej organizácie Úsmev ako dar uzatvorili minulý týždeň spoluprácu v objeme 360 hodín/kalendárny rok. Úsmev na tvári tak vyčarí nielen obom stranám, ale najmä rodinám v núdzi či mladým ľuďom pri vstupe do skutočného života po výchove v detskom domove v prípadoch, kedy to najviac potrebujú.

„Pôsobenie občianskeho združenia Úsmev ako dar sledujeme už dlhodobo, preto sme sa ich rozhodli podporiť ich činnosť pro bono právnym poradenstvom najmä z oblasti rodinného práva ale tiež trestného práva či právnymi radami pre rôzne súdne, exekučné alebo opatrovnícke konania,“ povedala advokátka Barbora Balunová z advokátskej kancelárie LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. 

Advokáti prisľúbili pro bono pomoc pre celé rodiny, osamelých rodičov a ich deti ale aj chovancom z detských domovov, ktorí bojujú s ťažkou životnou situáciou alebo sa ocitli  v núdzi nielen v dôsledku pandémie COVID-19, ale pre ťažký životný osud. Spoločným záujmom advokátskej kancelárie a neziskovej organizácie je poskytnúť týmto rodinám, osamelým rodičom, deťom aj mladým ľuďom čo najkomplexnejšiu a najefektívnejšiu pomoc v ich konkrétnej situácií. 

„Sme radi, že máme možnosť spolupracovať s odborníkmi aj z oblasti legislatívy a práva, ktorá je v treťom sektore nevyhnutná. Spolupráci sme boli preto otvorení a vďační,“ povedal výkonný riaditeľ občianskeho združenia Štefan Adamjak.

Obe strany sa na spoločnom stretnutí dohodli, že právnici zastrešia pro bono právne poradenstvo pre konkrétne situácie ale aj vzdelávacie aktivity či mentoring v oblasti trestného práva, núteného výkonu rozhodnutí, vrátane exekučných konaní, súvisiacich súdnych sporov a tiež rodinného práva, najmä v súvislosti s rodičovskými právami a povinnosťami, náhradnou osobnou starostlivosťou, pestúnskou starostlivosťou, ústavnou starostlivosťou, poručníctvom a opatrovníctvom a vyživovacími povinnosťami. Konkrétne kroky a aktivity už budú riešiť individuálne v najbližších týždňoch. 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.