Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je jedným zo základných pilierov Spoločnosti Úsmev ako dar. Boli to kedysi práve dobrovoľníci, ktorí začali písať našu históriu. Boli to oni, ktorí začali pracovať s deťmi v detských domovoch. Dnes sú dobrovoľníci neoddeliteľnou súčasťou všetkých projektov spoločnosti Úsmev ako dar.  Aj vďaka nim vieme pomáhať ohrozeným deťom a rodinám a napĺňať tak naše motto ... aby každé dieťa malo rodinu.

Aj v súčastnosti sú dobrovoľníci neodeliteľnou súčasťou našej práce a pomáhajú nám s organizovaním a realizáciou našich projektov a programov akými sú zbierky, koncerty s deťmi a pred deti. Naši dobrovoľníci sa aktívne zapájajú aj do bežného chodu našich pobočiek po celom Slovensku.

deti

Z niektorých dobrovoľníkov sa vyprofilujú naši "Anjeli", ktorých činnosť sa sústreďuje hlavne na prácu s deťi v detských domovoch. Nie každý náš dobrovoľník je automaticky i Anjel. Na to aby sa stal Anjelom musí preukázať svoju ochotu dlhodobo pracovať s deťmi v domoch. Anjel sa stáva pre naše deti v domoch priateľom, kamarátom. 

Staň sa našim dobrovoľníkom - anjelom.

Kto môže byť naším dobrovoľníkom? Každí, kto má záujem nezištne pomáhať a venovať dobrovoľne svoj voľný čas niekomu, kto to potrebuje.

V prípade Vášho záujmu neváhajte kontaktovať naše pobočky - Kontakt.

 

3 dni pre hrdinov

Centrum MAK v Trnave sa rozhodlo zapojiť do ojedinelého projektu ′Tri dni pre hrdinov′, ktorý je programov cezhraničnej spolupráce 4 krajov (Trnavského, Trenčianskeho, Zlínskeho a Jihomoravského) a prispieť tak k zviditeľneniu ′hrdinskej′ dobrovoľníckej práce, no najmä spríjemniť rómskym obyvateľom Coburgovej ulice tri júnové dni, konkrétne, 16. - 18. júna.

Čítať viac...

Teambuilding dobrovoľníkov a anjelov v Prievidzi

V dňoch 29. a 30.5. 2010 sa dobrovoľníci Prievidzskej pobočky Úsmev ako dar stretli na vzdelávaco- športovom víkende na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom, kde nás všetkých prichýlil hotel Perla. Akcie sa za nádherného slnečného počasia zúčastnilo 31 našich členov . Uvedomujúc si dôležitosť a hodnotu dobrovoľníckej práce aj toto stretnutie sme z časti ponímali ako jednu z foriem odmeňovania, motivácie.

Čítať viac...

Nové číslo A-news

Všetky čísla nájdete v sekcii Anjelský program.

Čítať viac...

Projekt Môj mentor v Centre pre obnovu rodiny DORKA

Môj mentor je dobrovoľnícky program pre deti z Centra DORKA, ktorý sa v Košiciach realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Tento dobrovoľnícky program sa uskutočňuje metódou jeden na jedného. Vytvorí sa vhodná dvojica dobrovoľník a dieťa (mentor a mentee), ktorá sa stretáva po dobu minimálne desiatich mesiacov.

Čítať viac...

Usmievavé prázdninové leto na východe...

Indiáni z Kamenice, Lesní škriatkovia, Partizáni z Dorky, Hľadanie strateného pokladu... aj takéto dobrodružné názvy niesli letné rozvojové pobyty, ktoré pripravila regionálna pobočka Košice pre deti z detských domovov, náhradných rodín ako aj sociálne slabších rodín z Košického kraja.

Čítať viac...

Leto, leto v Lagáni

BRATISLAVA - Pod týmto názvom sa niesol tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z ubytovne Fortuna - Bratislava. Denného tábora sa zúčastnili 15 detí vo veku od 4 rokov do 16 rokov v krásnom prostredí, asi 2 km od dedinky Radava.

Čítať viac...

Výchovno-rekreačný pobyt pre maloleté a mladistvé deti na Oraviciach

DOLNÝ KUBÍN - Od 25.júla do 1.augusta realizovala naša regionálna pobočka v Dolnom Kubíne výchovno-rekreačný pobyt zameraný na maloleté a mladistvé deti v rámci výzvy z ÚPSVaR Dolný Kubín. Cieľom pobytu bolo pomôcť odstrániť negatívne návyky detí, rozvíjať ich sociálne zručnosti a poukázať na správne spoločenské návyky. Zameali sme sa aj na upevňovanie ich sebahodnoty a sebaúcty, na jednej strane medzi mladými navzájom a na druhej strane medzi kolektívom a v rodine.

Čítať viac...

Letný divadelný tábor detí z náhradných rodín

KOŠICE - Vyvrcholením programu na podporu pre deti z náhradných rodín bol v našej pobočke v Košiciach letný divadelný tábor v rekreačnom prostredí Dubovice. Tábor bol jednou veľkou divadelnou hrou, v ktorej účinkovali samotné deti podľa svojich scenárov. Ukončením tábora samotný projekt nekončí, deti budú pozvané na ďalšie pravidelné stretnutia ich rovesníckej skupiny, ktorá bude pokračovať.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.