Я студент з України і мені потрібна допомога

Milí náhradní rodičia, profesionálni rodičia, pracovníci s deťmi v NRS a záujemcovia o NRS. Mnohí z Vás sa na nás obraciate s potrebou ďalšieho vzdelávania, rozvíjania svojich nadobudnutých zručností a s potrebou konfrontovať svoje skúsenosti z výchovy. Preto sme pre Vás pripravili  pokračovanie prípravného kurzu PRIDE.  Ponúkame vám 12 vzdelávacích modulov, ktoré Vám pomôžu byť ešte lepším rodičom.

Nové moduly predstavujú ďalší stupeň vzdelávanie a rozvoja, ktoré program PRIDE ponúka vo svojich základných moduloch. Témy jednotlivých modulov sú nasledovné:

•    MODUL 1 – ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE NAPĹŇANIE VÝVINOVÝCH POTRIEB OHROZENÝCH DETÍ
•    MODUL 2 – VYUŽÍVANIE VÝCHOVY NA OCHRANU, STAROSTLIVOSŤ A NAPĹŇANIE VÝVINOVÝCH POTRIEB
•    MODUL 3 – VÝVINOVÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA SEXUALITY
•    MODUL 4 – AKO REAGOVAŤ NA ZNAKY A SYMPTÓMY SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA
•    MODUL 5 – PODPOROVANIE VZŤAHOV MEDZI DEŤMI A ICH RODINAMI
•    MODUL 6 – PRACOVAŤ AKO ČLEN PROFESIONÁLNEHO TÍMU
•    MODUL 7 – PODPOROVANIE OSOBNEJ A KULTÚRNEJ IDENTITY DETI
•    MODUL 8 – PODPOROVANIE STÁLOSTI                 
•    MODUL 9 – ZVLÁDANIE ŠPECIFICKÝCH SITUÁCIÍ SÚVISIACICH S NÁHRADNÝM RODIČOVSTVOM
•    MODUL 10 – DOPADY ZÁVISLOSTI OD NÁVYKOVÝCH LÁTOK NA DETI A RODINY
•    MODUL 11 – POCHOPENIE A PODPORA VÝVINU DOJČIAT A MLADŠÍCH DETÍ
•    MODUL 12 – POCHOPENIE A PODPORA VÝVINU DOSPIEVAJÚCICH

4 dôležité otázok skôr než sa rozhodnete ….

  • Prečo sa zapojiť do ďalšieho vzdelávania náhradných rodičov?

Program PRIDE je založený na filozofi, že akokoľvek definujeme rodinu, jej význam pre deti je nezvratný. Preto sú vzdelaní a zručnosťami dobre vybavení náhradní rodičia a osvojitelia nenahraditeľní pri poskytovaní kvalitných služieb. Náhradná rodinná starostlivosť a osvojenie sú poslanie a prinášajú množstvo neštandartných situácií. Preto rodičia po príchode dieťaťa potrebujú ďalej rozvíjať svoje rodičovské kompetencie …

  • Pre koho je vzdelávanie určené?

… vzdelávanie je určené pre náhradných a profesionálnych rodičov a osvojiteľov, ale aj vychovávateľov a iných odborníkov pracujúcich v oblasti náhradnej starostlivosti. Kompetencie, ktoré rozvíja základný výcvik PRIDE nadväzujú na zručnosti získané v prípravnom výcviku PRIDE a efektívnejšie sa rozvíjajú potom, keď  už náhradný rodič „žije“ svoju rolu náhradného rodiča a stará sa o dieťa, resp. keď je už vychovávateľ priamo v praxi a v kontakte s dieťaťom, jeho rodinou a náhradnou rodinou.

  • Aké sú zámery a ciele základného výcviku PRIDE?

Zámerom je dlhodobá podpora a sprevádzanie náhradných rodičov a osvojiteľov v priebehu celého procesu náhradnej starostlivosti. Cieľom je ďalší rozvoj špecifických rodičovských kompetencii náhradných rodičov na základe plánu rozvoja rodiny.

  • Aká je forma vzdelávania?

Pri výučbe sú využívané nielen metódy z receptívneho učenia, ale najmä zážitkové učenie (na základe skúseností účastníkov). V rámci jednotlivých modulov je zvolená  ich vhodná vzájomná kombinácia a dopĺňanie. Účastníci vzdelávania dostanú ku každému stretnutiu študijné materiály.

Kontaktná osoba:          
Mgr. Emília Bezáková, tel.: 0903 / 781 779,

Spôsob prihlásenia:       
Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj e-mailom na adrese Prihláseným účastníkom zašleme pozvánku s podrobnými  inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred začiatkom vzdelávania. V prípade vážneho záujmu o kurz nás prosím kontaktujte,  pošleme Vám záväznú prihlášku.

Naši odborníci a lektori sú pripravený,  tak veríme, že využijete možnosť ďalšieho vzdelávania, ktoré ponúka unikátny Program PRIDE.

Ponuka a cenník na stiahnutie – .pdf.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.