Я студент з України і мені потрібна допомога

Košická pobočka spoločnosti Úsmev ako dar realizuje projekt pod názvom: Tanec communication! aj vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis.

Hlavnou aktivitou projektu bol viacdňový odborný tanečný tábor počas jarných prázdnin od 28.2. do 5.3.2011 pre 15 detí z detských domovov v košickom kraji. Deťom sa pod vedením odborných tanečných lektorov a dobrovoľníkov podarilo nacvičiť choreografiu, s ktorou sa budú prezentovať na Najmilšom koncerte roka, prehliadke tvorivosti detí z detských domovov, organizovanom spoločnosťou Úsmev ako dar.

Ako naznačuje názov projektu: “Tanec communication’’, hlavným nástrojom práce s cieľovou skupinou bol tanec. Tanec ako formačný nástroj, tanec ako komunikačný prostriedok s týmito deťmi, tanec ako forma spojenia dieťaťa so sebou samým ako aj vonkajším svetom.

Odborný tanečný pobyt priniesol deťom nielen radosť z tanca a skvalitnenie tanečných schopností, ale najmä prehĺbenie pozitívneho vzťahu k sebe samým. Detskí tanečníci si medzi sebou vytvorili pekné kamarátske vzťahy založené na porozumení – možno práve prostredníctvom tanca, ktorý ich určitým spôsobom aspoň na istý čas spojil.

Cieľom celého projektu je dať deťom priestor na sebavyjadrenie, sebareflexiu a tvorbu neverbálneho tanečného odkazu. Novovytvorená tanečná detská skupina s názvom “Stand – up dance’’ svojou choreografiou chce povedať len jedno: Všetci sme jedineční 🙂

Touto cestou sa chceme poďakovať odborným tanečným lektorom: manželom Plačkovcom, ktorí nás vyzvali do sveta spoločenského tanca, Jarkovi Bryndzákovi, ktorí deťom ukázal základy ľudového tanca a v neposlednom rade lektorom z tanečnej street dance skupiny Outbreak, ktorí s deťmi nacvičili choreografiu.

Autor: Ing. Michaela Sabolová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.