Я студент з України і мені потрібна допомога

Zbierka 1 deň Úsmevu sa uskutočnila vo viacerých mestách na celom Slovensku. Zbierky sa tak ako po minulé roky zúčastnilo vyše tisíc dobrovoľníkov, ktorí sa pohybovali v uliciach miest s urničkami približne do 14.00 hod.

Cieľom zbierky je zvýšiť informovanosť verejnosti o problémoch detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, poukázať na ich potreby a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú využité na zlepšenie kvality života týchto detí, na podporu náhradného rodičovstva a na Anjelský program Spoločnosti.

Na tieto účely sa na poslednej zbierke 1 deň úsmevu vyzbieralo rovných 1 236 722 Sk,- , čo je o 205 380 ,- Sk viac ako ročník pred tým. Všetkým čo prispeli a samozrejme aj dobrovoľníkom, ktorí obetavo chodili s urničakmi srdečne ďakujeme.

 

Kraj Suma v Sk:

Košický kraj – 205 405,- Sk, Prešovský kraj – 160 000,- Sk, Trenčiansky kraj – 111 000,50,- Sk, Žilinský kraj – 123 998,50,- Sk,

Bansko Bystrický – 144 125,50,- Sk, Nitriansky kraj – 96 382,50,- Sk, Trnavský kraj – 131 500,- Sk, Bratislavský kraj – 264 310,- Sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.