Я студент з України і мені потрібна допомога

Košice – V nedeľu 30. marca 2008 sa v košickom centre pre obnovu rodiny DORKA konalo v rámci II. etapy projektu Rozprávka podujatie s názvom Jeden deň knihy, alebo ako vzniká kniha.

Na tvorivom popoludní sa zúčastnilo 25 detí z detských domovov a nášho centra DORKA. Naše lektorské pozvanie prijali rozprávkar Peter Karpinský, ilustrátor Ľubo Guman a vydavateľ Dalimír Stano. Spoločne s dobrovoľníkmi našej pobočky pripravili zaujímavé tvorivé dielne, kde sa deti dozvedeli zaujímavosti o písaní, ilustrovaní, ale aj vydávaní kníh.
Zároveň sa mohli naše deti samé zahrať na ozajstných ilustrátorov a ilustrovať povesť o Ľubovnianskom hrade. Pod odborným vedením sa im to nádherne podarilo za čo boli aj odmenené. Všetky deti si za svoju snahu odniesli sladké odmeny a prvý traja najšikovnejší ilustrátori dostali rozprávkovú knihu s venovaním od pána Karpinského, ktorú ilustroval práve Ľubo Guman.

autor: Radovan sidor, SPDDD Úsmev ako dar Košice

knihy2

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.