Я студент з України і мені потрібна допомога

Pozývame na seminár: Rozhovory o rodine a rozhovory s rodinou

Pozývame na seminár: Rozhovory o rodine a rozhovory s rodinou

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov srdečne pozývajú na seminár...
Čo sa nám podarilo v roku 2019 vďaka podpore BBSK

Čo sa nám podarilo v roku 2019 vďaka podpore BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj je partnerom našej regionálnej pobočky už dlhé roky. Chceme sa s vami podeliť o to, čo všetko sme mohli, spolu s niektorými z vás, absolvovať vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Najvýraznejšou podporou je...