Я студент з України і мені потрібна допомога

Pozývame na seminár: Rozhovory o rodine a rozhovory s rodinou

Pozývame na seminár: Rozhovory o rodine a rozhovory s rodinou

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov srdečne pozývajú na seminár...