Я студент з України і мені потрібна допомога

KOŠICE – Košický metropolita Mons. Alojz Tkáč v sobotu 18. Augusta 2009, symbolicky na sviatok Nanebovzatia Panny Márie posvätil kaplnku a nové priestory určené pre mladých dospelých po odchode z detského domova v centre Dorka na Hemerkovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Arcibiskup najprv posvätil kaplnku zasvätenú Panna Márii Guadalupskej a budú v nej slúžené každú sobotu podvečer rímskokatolícke sv. omše, ako aj v nedeľu doobedu sv. liturgia pre gréckokatolíkov.

Do kaplnky sa vojde asi 50 ľudí a bude slúžiť nielen pre klientov centra, ale aj pri širokú verejnosť zo sídliska KVP a okolia.

Okrem kaplnky boli posvätené aj samotné priestory nového Domovského vzdelávacieho centra (DVC) pre mladých dospelých. Do týchto nových garsóniek sa budú môcť nasťahovať dospelí chlapci a dievčatá z detských domovov, čím sa doterajšia kapacita DVC zvýši z 15 na 20 osôb.

Po presťahovaní sa uvoľnia priestory pre ďalšie 4 mnohopočetnejšie rodiny, či matky s deťmi. Kapacita centra sa tak zvýši zo súčasných 55 klientov na 80. V januári budúceho roka by sme chceli presťahovať do vlastných priestorov aj krízové stredisko pre deti v ohrození, čím by sa výstavba centra mala ukončiť a celková kapacita by mala dosiahnuť 100 klientov.

Na slávnostnom otvorení a vysviacke kaplnky sa okrem predstaviteľov cirkvi zúčastnili aj pani poslankyňa NR SR Ing. Mária Sabolová, poslanec VÚC a zástupca starostu mestskej časti KVP Martin Boritáš , prednostka MČ KVP Ing. Iveta Kijevská, naši podporcovia , sponzori , manželia Ondášovci z nadácie DEDO , predseda SPDDD Úsmev ako dar Prof. Jozef Mikloško, zamestnanci , dobrovoľníci a naši priatelia.

Veríme, že otvorením a posvätením kaplnky budeme môcť klientom okrem sociálnej pomoci ponúknuť aj pomoc duchovnú. Zároveň sa nádejame, že sprístupnením kaplnky pre verejnosť sa ešte viac otvoríme našim susedom a širokej verejnosti.

Autor: Mgr. Martin Cvik , Centrum pre obnovu rodiny Dorka 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.