Я студент з України і мені потрібна допомога

Uvoľnená a radostná atmosféra ovládla v sobotné popoludnie Námestie SNP v Bratislave. Sviatok rodín pritiahol nielen pozornosť Bratislavčanov, ale podujatie navštívili rodiny z celého Slovenska.

Bližšie informácie k podujatiu nájdete na stránke www.familyday.sk

Polovičnú zľavu na vlak, ktorú poskytla ZSSK, využilo viac ako 800 ľudí, iní prišli osobnými autami alebo autobusmi. Ťažko povedať, kto mal väčšiu radosť z podujatia, či účinkujúci umelci, osobnosti, 150 dobrovoľníkov, ktorí pripravili program pre rodiny a deti alebo rodiny a deti, ktoré sa stretli v Bratislave. Nafukovacie hrady, čarovná cesta za rodinným šťastím, lanové atrakcie, aktivity pre celé rodiny sa stretli s veľkým záujmom. Deti určite tak rýchlo nezabudnú na klaunov s červeným nosom, na tety, ktoré ich tváričky namaľovali zábavným spôsobom, na ′safari′, v ktorom sa vďaka pružnému nafukovaciemu podkladu tak dobre skákalo. Svojou osobnou rodinnou skúsenosťou prispeli k podujatiu vicepimátorka mesta Bratislavy Anna Dyttertová, riaditeľ činohry SND Štefan Bučko s manželkou Adrienou Bartošovou, majster slova Daniel Hevier, olympijská medailistka Zuzana Štefečeková.

Family day prišli pozdraviť aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda so svojou rodinou. Hlavný program obohatili speváci a hudobné zoskupenia, Súrodenci Jendruchovci, Mária Podhradská s programom pre deti, Adriena Bartošová, FestaBang a Close Harmony Friends. Na záver podujatia sa zhromaždeným rodinám prihovorili v mene organizátorov umelci, manželia, mladí ľudia, politici, novinári, podnikatelia prostredníctvom vyhlásenia: ′Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná. Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti.

Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií. V poslednom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny.

Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou šťastia človeka. To si žiada vytvárať spoločnosť priateľskú rodine. Preto povzbudzujeme rodiny:

§ žime v harmonických vzťahoch a obnovujme si vzájomnú úctu a lásku v ťažkostiach,

§ my rodičia, buďme otvorení pre prijatie detí,

§ my rodičia, ako najdôležitejšie osoby pre svoje deti, investujme do ich výchovy čas a energiu.Preto povzbudzujeme mládež;

§ myslime pri nadväzovaní vzťahov na svoju budúcu úlohu matky a otca,

§ nebojme sa zakladať si rodiny a sami sa presvedčme o veľkom dobre rodiny.Preto povzbudzujeme politikov;

§ vytvárajme dôstojné podmienky na život v rodine,

§ rešpektujme právo rodičov na výchovu ich detí,

§ podporujme jedinečné postavenie manželstva a rodiny v spoločnosti. Preto povzbudzujeme médiá;

§ narábajme zodpovedne s vplyvom, ktorý máme na mladú generáciu,

§ prinášajme príklady harmonických rodín a manželstiev. Preto povzbudzujeme podnikateľov;

§ podporujme svojich zamestnancov v ich úlohe rodičov najmä rešpektovaním osobného času, ktorý potrebujú pre život so svojou rodinou,

§ smerujme svoje verejnoprospešné aktivity aj na podporu rodín, čo je najlepšia prevencia sociálnych problémov.Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Povedzme to všetkým.′

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.