Я студент з України і мені потрібна допомога

Celkovým víťazom 21. ročníka športových majstrovstiev detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2011, ktoré sa konali v sobotu 4.júna 2011 v Dobšinej sa stali reprezentanti detského domova v Kolárove. Deti z detských domovov súťažili v atletike, minifutbale, volejbale a po prvý raz aj v stolnom tenise. Najlepší postúpili na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v maďarskom Miškolci v dňoch 17. až 19. júna 2011, za účasti detí z detských domovov z Česka, Maďarska, Slovenska a Rumunska.

PhDr. Mária Soboličová, PhD, zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar (ÚAD) zhodnotila celú akciu takto: ,,Tohtoročné majstrovstvá boli účasťou detí doteraz najväčšie. V základných kolách sa tohto projektu na Slovensku zúčastnilo viac ako 500 detí z detských domovov. Po prvý raz sa súťažilo bez rozdielu veku a postupovali najlepší. Limitovaná bola iba horná hranica a to vekom 17 rokov. Zmeny nastali aj v dĺžkach tratí, kde sa prešlo v behoch zo 60 m na olympijských 100 m. Pribudol aj stolný tenis, čím sa rozšíril aj počet súťažiacich. Vlani boli medzinárodné športové hry v Bratislave a slovenské deti ich vyhrali, dúfame, že sa im podarí výsledok zopakovať aj v Maďarsku“.

Dodala, že už tretí rok je generálnym sponzorom tohto podujatia spoločnosť Nestlé Slovensko, s. r. o., ktorá uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách, ktoré dosahujú cca 6 638 EUR a poskytuje vecné ceny vo forme sladkostí do jednotlivých kôl.

,,Tieto majstrovstvá sú výnimočné tým, že deti z detských domovov z celého Slovenska majú už vyše dve desaťročia možnosť rozvíjať svoj talent a stretávať sa na vlastnej súťaži. Okrem nadväzovania priateľstiev upevňujú svoje vôľové vlastnosti a schopnosti. Tradične si pritom ctíme motto podujatia – olympijský výrok Pierre de Coubertina: ,,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ Súťaživosť je dôležitý faktor vo vývoji každého dieťaťa, rozvíja jeho cieľavedomosť a zdravú ľudskú dravosť za dosiahnutím svojich snov. Napriek tomu, že sa deti navzájom odlišujú povahou, výzorom, či farbou pleti, majú všetky spoločného športového ducha a súťaživosť. Podujatie má názov ,,Športové majstrovstvá s Nestlé“. Verejnosť dlhodobo vníma firmu Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť. Oceňuje pritom jej podporu projektov neziskového sektora, v rámci ktorých má svoje tradičné miesto aj podpora projektov znevýhodnených detí. Firma Nestlé spolupracuje už od roku 2003 s ÚAD pri obdarúvaní detí z detských domovov, podporou rôznych podujatí i darčekmi. Spoločnosť priateľov detských domovov – Úsmev ako dar, si tieto aktivity veľmi cení“, zdôraznila M. Soboličová.

Zástupca generálneho sponzora projektu Jozef Mokrý, manažér vonkajších vzťahov Nestlé Slovensko, s.r.o., uviedol: ,,Teší nás, že sa každým rokom zväčšuje počet súťažiacich detí, zapojených do projektu celoslovenských majstrovstiev detí. Sme radi, že aj s našou podporou mohlo tento rok vyše 500 detí zažiť vzrušujúcu atmosféru športového súťaženia. Nestlé Slovensko podporuje zdravý a aktívny životný štýl, ku ktorému patrí i športovanie. Aj deti z detských domovov majú právo na rozvíjanie svojich schopností, na pohyb na čerstvom vzduchu i na nadväzovanie nových priateľstiev.“

Tohtoročné celoslovenské športové vyvrcholenie v Dobšinej nadviazalo na regionálne kolá. Tie sa konali v Detskom domove v Kolárove 28. mája 2011 pre deti zo západoregiónu, v Detskom domove v Rimavskej Sobote – 21. mája 2011 pre deti zo stredoregiónu a v Detskom domov Sv. Mikolaja v Medzilaborciach – 14. mája 2011 pre deti z východoregiónu.

Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi bez rozdielu pohlavia a do 18. roku veku. Snahou je ich integrácia do society. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku ,,… aby každé dieťa malo rodinu.“

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.