Я студент з України і мені потрібна допомога

„Rodina je … keď sme všetci doma a so všetkými sa ľúbim …“

Filip, 4 roky (vyrastá vo vlastnej rodine)

„Rodina je … teta a ujo, Peťo, Zuzka, Veronika a ja a moja mama …“

Marek, 5 rokov (vyrastá v pestúnskej rodine)

Mať rodinu je to najväčšie šťastie dieťaťa

Na začiatku všetkého môže byť otázka: „Čo môžem urobiť pre dieťa z detského domova?“ No na to, aby sme mohli týmto deťom pomôcť, potrebujeme sa najskôr naučiť napĺňať potreby detí z detských domovov – ich fyzické, mentálne, vzdelávacie, spoločenské, psychologické a duchovné potreby. Niektorí z nás potrebujú spoznať život detí v detských domovoch a to, ako toto prostredie ovplyvňuje život a osobnosť dieťaťa. Niektorí potrebujú oživiť svoje predstavy o pomoci a svojich schopnostiach, túžbach a snoch. Potrebujú pochopenie toho, čo by mali urobiť, toho, čo sú ochotní a schopní priniesť do náhradného rodičovstva. Odpovedať si na dôležité otázky – možno nie všetky, ale určite na tie najzávažnejšie a prioritné.

1. KROK: Rozhodnutie

Chcete lepšie porozumieť, čo náhradné rodičovstvo obnáša a stať sa náhradnámi rodičmi?  Radi vám v tomto procese poskytneme poradenstvo a podporu. Je veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú o osvojení (adopcii), no váhajú. My vám radi pomôžeme zbaviť sa týchto otáznikov.

2. KROK: Návšteva úradu

Konkrétne Úradu práce, soc. vecí a rodiny v mieste vášho bydliska na odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Venovať sa vám bude sociálny pracovník, ktorý vám vydá tlačivo žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú starostlivosť.

3. KROK: Príprava

Každý žiadateľ musí prejsť prípravou na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorú realizujú dané úrady práce, soc. vecí a rodiny cez svoje referáty poradensko -psychologických služieb alebo akreditované subjekty. Úsmev ako dar je jedným z akreditovaných subjektov.

4. KROK: Sprevádzanie

Naším cieľom je stáť pri náhradných rodinách aj vtedy, keď už majú dieťatko doma a zdieľať s nimi všetky starosti aj radosti života náhradnej, či osvojiteľskej rodinky. Organizujeme stretnutia a rôzne aktivity pre náhradné rodiny a dlhodobo ich sprevádzame.

Kontaktujte nás

Bratislava
Mgr. Kristína Pohlová, 0903 781 464, 

Trnava
Mgr. Klaudia Petrášová, 0907 479 395,  

Nitra
Lucia Bosáková, 0908 276 674, 

Prievidza
Mgr. Michaela Brunclíková, 0903 781 466, 

Košice / Prešov
Doc. PhDr.  Monika Guľášová, PhD., 0905 584 573, 

Ružomberok
Mgr. Michaela Brunclíková, 0903 781 466,