Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s partnermi organizuje seminár na tému ′Obnova lásky v rodinách′ predstavenie školy PhDr. Jiřiny Prekopovej.Seminár sa uskutoční v Bratislave, Košiciach a Dolnom Kubíne.

Seminár je určený každému, kto je rozhodnutý osobnostne a odborne rásť, zlepšovať svoje fungovanie vo vzťahoch a v rodine. Cieľom tohto preventívneho vzdelávacieho podujatia je ukázať poslucháčom cestu a spôsob, ako zvládať konflikty vo svojich životoch, aby sa bezpodmienečná láska vo vzťahoch s ich blízkymi osobami mohla znova obnoviť. Spôsob je podľa p. Prekopovej jednoduchý – pevné objatie…

BRATISLAVA:

Seminár sa uskutoční v dňoch16. a 17. mája 2012 v Bratislave v Záhorskej Bystrici.

Termín semináru:
16. mája 2012 (streda) od 9.00 – 17.00 hod.
17. mája 2012 (štvrtok) od 9.00 – 13.00 hod.

Miesto konania:
Bratislava- mestská časť Záhorská Bystrica
Veľká sála Spoločenského domu, Námestie Rodiny 1

Účastnícke poplatky:
30€ za obidva dni
25€ len v stredu (16.5.)
15€ len vo štvrtok (17.5.)
50% zľava- študenti, matky na MD, seniori
20% zľava- zamestnanci DeD, náhradní rodičia
úhrada poplatku na účet: 4040029105/3100 (Ľudová banka)

Variabilný symbol: 16175

Registrácia:

  • podmienkou Vašej účasti na seminári je vyplnenie webového formuláru – FORMULÁR
  • registrácia účastníkov sa uskutoční dňa 16.5.2012 (resp. 17.5.2012) vždy v čase od 8:15 – 8:45 hod.
  • pri registrácii je potrebné sa preukázať ústrižkom o zaplatení účastníckeho poplatku

Seminár je ohodnotený kreditnými bodmi v systéme celoživotného vzdelávania v odbore psychológia. Bližšie informácie získate na tel. 0911 693 626

KOŠICE:

12.5.2012, 9.00 – 16.00, (12.00 – 13.00 prestávka na obed)
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Svoju účasť nám, prosím, nahláste na: najneskôr do 5.5.2012. Účastnícky poplatok je 10,- eur na osobu (v cene je zahrnuté aj malé občerstvenie).

Dolný Kubín:

14. mája 2012 (pondelok) od 9.00 – 16.00 hod.
Prednášková miestnosť Inštitút Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
Nemocničná 2, Dolný Kubín

Účastnícke poplatky:

10 € za jeden deň
5 € študenti, matky na MD, seniori

úhrada poplatku na účet: 2073529254/0200 VUB Dolný Kubín
variabilný symbol: 218

Pri registrácii je potrebné sa preukázať ústrižkom o zaplatení.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 7.5.2012 na adresu: -mail:

Bližšie informácie získate na tel. 043 5862348


PhDr. Jiřina Prekopová je svetoznáma nemecká psychologička českého pôvodu, zakladateľka Terapie pevným objatím (TPO), prezidentka medziná-rodnej spoločnosti pre TPO, autorka populárno- náučnej literatúry z oblasti detskej psychológie a výchovy. Niektoré knihy sú preložené do 17 jazykov, medzi najznámejšie patria Malý tyran, Neklidné dítě, Pevné objetí – cesta k vnitřní svobodě, Nese mně řeka lásky. Vďaka kurzom a seminárom Dr. Pre-kopovej sa pevné objatie stáva prostriedkom obnovy lásky v rodine.

Spoluorganizátori seminára:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety
Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Katedra psychológie VŠZaSP sv. Alžbety
Občianske združenie Slovenské duly
Fórum riaditeľov detských domovov

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.