Я студент з України і мені потрібна допомога

Pri odchode z centra pre deti a rodiny (predtým detský domov) mladí dospelí dostanú necelých 1000€ ako štartovné. Predstavte si, že sa ocitnete s taký obnosom, možno v cudzom meste s batohom na pleci a nikoho nepoznáte, nemáte prácu a bývanie je neisté.

Ruku na srdce, bolo by to veľmi náročné a väčšine z nás by úsmev na perách dlho nevydržal. Mladícka túžba po samostatnosti by sa zmenila na strach z neznáma. Práve do takejto situácie sa mladí môžu dostať, keď odídu neplánovane.

Mladí sú na odchod pripravovaní do veľkej miery len teoreticky. Nemajú kde odpozorovať reálny život so všetkým, čo k nemu patrí, nemajú dostatočný priestor na vyriešenie svojich minulých zážitkov a tráum.

Práve preto sa často dostávajú do náročných životných situácií – sú obeťami neférového zaobchádzania v zamestnaní (majú nevýhodné, alebo žiadne pracovné zmluvy), sú diskriminovaní pri hľadaní ubytovania, ich neznalosť zákonných povinností spôsobuje, že sa stávajú dlžníkmi na zdravotnom poistení a týchto dlhov sa už nedokážu zbaviť.

Mnohokrát odchádzajú z centra pre deti a rodiny plní hnevu a v túžbe po slobode a samostatnosti, často nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie, neuvedomujú si komplexnosť a závažnosť situácie, do ktorej sa po odchode dostanú.

Majú málo skúseností s hospodárením s finančnými prostriedkami, ťažko si udržiavajú dlhodobejšie vzťahy, či preberajú zodpovednosť za svoje správanie a jeho následky. Ich vzťahy s pôvodnou biologickou rodinou môžu byť poznačené odchodom, môžu byť narušené alebo len komplikované.

Práve tejto cieľovej skupine sa regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj venuje v rámci projektu Cesta von – pomoc a podpora mladým dospelým a ich rodinám, v ktorom ich odborní pracovníci pripravujú na životné situácie, ktoré nastanú a ktorých sa obávajú.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Súčasťou projektu je aj odborné poradenstvo, sprevádzanie mladých dospelých po odchode i vytvorenie laickej podpornej siete dobrovoľníkov – sprievodcov pre mladých z centier pre deti a rodiny.

Sprievodca sprevádza mladého človeka v náročnom období osamostatňovania sa, je mu oporou v procese integrácie do spoločnosti a do pracovného života. Zdieľa s ním svoje životné, pracovné i vzťahové skúsenosti.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.