Я студент з України і мені потрібна допомога

Je úžasné, keď ocenenie za svoju snahu a výsledky získajú aj deti z detského domova. Ferko Deme je desaťročný chlapec, ktorý získal za svoju výhernú kresbu na tému Očarujúce Vianoce od spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. pôvodne 10.000 Sk. Súčasne sa jeho detský domov v Novej Bani tešil zo 100.000 Sk, ktoré Ferko vďaka svojmu talentu vyhral. Dnes je to inak.

Spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. už dlhodobo a verne spolupracuje s Úsmevom ako dar. Tentokrát spoločne zorganizovali výtvarnú súťaž pod názvom Vianoce s úsmevom. Určená bola detským domovom na strednom Slovensku (detské domovy na východe Slovenska mali možnosť zapojiť sa minulý rok).

Maľovalo 160 detí, len jedno však mohlo svoju kresbu v náklade 2000ks rozoslať do celého sveta. Ferkova kresba sa stala totiž motívom vianočného pozdravu spoločnosti Deloitte. Možno tiež preto, že tento desaťročný chlapec trávi svoj voľný čas v základnej škole umenia, v čom jeho a každé dieťa, nesmierne podporujú p. riaditeľka Marta Tomaškovičová a vychovávateľka Katarína Wolfová.

Pri odovzdaní symbolického šeku p. riaditeľka domova šokovala: trvala na „opačnom scenári“ odovzdanej sumy. Ferko Deme si podľa nej zaslúži ozajstnú a veľkú výhru: príde čas, kedy ju bude vedieť prospešne využiť. SPDDD Úsmev ako dar overila takúto zmenu: dnes má Ferko Deme na svojom účte 100.000 Sk, ktoré musí po odídení zo zariadenia použiť výlučne na bývanie.

P. riaditeľka sa nesmierne teší: 10.000 Sk detský domov využije na financovanie voľno časových aktivít, lebo práve tie deťom prinášajú potešenie, zdokonaľovanie a v neposlednom rade im zdravo zvyšujú sebavedomie… pretože aj deti v detských domovoch túžia po úspechu a ocenení.

Autor: Janka Bajnoci, Úsmev ako dar

Foto: Anna Dzurjaniková, Úsmev ako dar

Janka Holíková z Deloitt Audit s.r.o. a výherca Ferko Deme

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.