Я студент з України і мені потрібна допомога

Alžbetka, 4 roky, opäť so svojou maminou. Pre zložitu situáciu v rodine sa Alžbetka ako 2-ročná dostala do detského domova. Aj vďaka našej pomoci a práci našich sociálnych pracovníkov sa už o niekoľko mesiacov mohla vrátiť späť k svojej mamine. Pomôžte nám, aby bolo takýchto príbehov s dobrým koncom čo najviac. Od 1. septembra 2014 je možné prispievať nám aj formou pravidelnej SMS v sieti všetkých operátorov.

 

 

 

Pomôžte nám smskou. JEDNORAZOVOU.

Stačí ak pošlete SMS správu v tvare DMS USMEV na číslo 877.

Cena Darcovskej SMS správy je 2 €. Ďakujeme.

Pomôžte nám smskou. PRAVIDELNOU.

Stačí si aktivujete posielanie pravidelnej SMS v tvare DMS START USMEV na číslo 877.
Cena Darcovskej SMS správy je 2 €. Ďakujeme

 sms pre usmev

Viac informácií na www.donorsforum.sk


dms logo 2014

je medzinárodná ochranná známka. Výhradným držiteľom práv k ich užívaniu na území Slovenska je Fórum donorov. Viac informácií na


Ďakujem Partnerovi Darcovskej SMS

logo-FD

Princípy Darcovskej SMS:

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS USMEV (DMS medzera USMEV) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.  

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.