Я студент з України і мені потрібна допомога

′Aké to bude dieťa?′

Prijatie „nového“ dieťaťa alebo „nových“ detí do rodiny prináša zmenu nielen v živote náhradného rodiča, ale i v živote jeho partnera, detí a dokonca i ďalších príbuzných. V tejto situácii nie je jedno, aké bude dieťa, alebo koľko tých detí bude. Pri rozhovoroch s členmi úzkej i širšej rodiny sa musia spoločne rozhodnúť, či dokáže ich rodina najlepšie pomôcť menšiemu alebo väčšiemu dieťaťu, súrodencom alebo len jednému dieťaťu, chlapcovi alebo dievčaťu… Nejde tu o ′prieberčivosť′ alebo vyberanie malých „princezien s modrými očami“, ale o prispôsobenie možností a schopností rodiny potrebám konkrétneho dieťaťa. Preto je dôležité, aby sa budúci náhradní rodičia zbavili obáv a rozprávali sa s odborníkmi alebo ďalšími náhradnými rodičmi o ich možnostiach. Netreba sa obávať klásť otázky ohľadom dieťaťa, ktoré príde do rodiny. Naopak, je potrebné premýšľať nad nasledujúcimi oblasťami vývinu ich „budúceho“ dieťaťa:

  • fyzické zdravie dieťaťa,
  • psychické zdravie dieťaťa,
  • vzdelanie dieťaťa,
  • či sa v histórii dieťaťa prejavilo násilie (zanedbanie dieťaťa) a ak áno, tak akého druhu,
  • v akej situácii sú biologickí rodičia (súrodenci) dieťaťa,
  • právny stav dieťaťa.

Ako budúci náhradní rodičia by ste mali pochopiť, že sa na všetky otázky sa úplne odpovedať nedá. Niektoré údaje nemusí mať ani napríklad zariadenie, v ktorom dieťa žije, pretože nie v každej situácii sa podarí urobiť presné zmapovanie rodinného prostredia dieťaťa. Ako budúci náhradný rodič však máte právo na všetky dostupné údaje o dieťati, aby ste sa mohli starať o dieťa a zaistiť mu najvhodnejšiu výchovu. Minulosť dieťaťa má vplyv na súčasnosť, ale nemusí vplývať na budúcnosť dieťaťa.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.