Я студент з України і мені потрібна допомога

Svetoznáma psychologička českého pôvodu PhDr. Jiřina Prekopová, zakladateľka Terapie pevným objatím, uvádza svoj program Škola lásky v rodine slovami: „Ide o prvú pomoc. To hovorím bez pátosu, celkom reálne. Svetová kríza nezasiahla len financie, ale už dávno skryto a teraz celkom zjavne postihla medziľudskú lásku.“ Seminár Škola lásky v rodine, ktorý organizoval Úsmev ako dar v spolupráci s Ústavom a Katedrou prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri VŠZa SP sv. Aležbety, bol prvým krokom k tomu, aby sa princípy tohto životného štýlu založeného na bezpodmienečnej láske mohli uplatňovať aj v prostredí detských domovov.

V dňoch 12. – 13. marca 2013 mali sociálni pracovníci a vychovávatelia vzácnu príležitosť oboznámiť sa s učením pani Prekopovej nesprostredkovane a osvojiť si koncept „školy lásky“ priamo pod jej vedením. 66 odborníkov pracujúcich s deťmi v náhradnej starostlivosti zo 17 detských domovov získalo počas dvojdňového semináru pri Galante rady, ako zvládať konflikty a komunikovať tak, aby komunikácia bola koridorom vzájomného rešpektu a lásky.
    Na prvý pohľad sa nám môže zdať zvláštne, že v dobe, keď máme k dispozícii toľko komunikačných prostriedkov a celý svet je prepojený komunikačnými diaľnicami, sa potrebujeme učiť komunikovať. Potrebujeme sa učiť niečo, čo považujeme za samozrejmosť. No zabúdame na to, že komunikačný prostriedok je vždy aj prostredníkom, nielen spája, ale zároveň nás od človeka na druhej strane oddeľuje. S bravúrou ovládame všetky technické vymoženosti, no neunesieme pohľad z očí do očí. A práve komunikácii tvárou v tvár nás chce Jiřina Prekpová znovu naučiť. Chce nás naučiť rešpektovať ľudí takých, akí sú, vrátane nás samotných, čo znamená aj to, že dokážeme otvorene vyjadriť svoje pocity a potreby.
V úvode semináru pani Prekopová predstavila koncept Školy lásky v rodine a zdôvodnila svoju vnútornú potrebu takýto program vyvinúť. Vysvetlila prítomným, že roky terapeutickej praxe ju doviedli k presvedčeniu, že to, čo najviac potrebujeme, je prevencia. Inými slovami, životný štýl, v ktorom by naša psyché nestrádala a nebola zraňovaná v nezmyslených potýčkach. Psychiatrička a pokračovateľka pani Prekopovej MUDr. Tatjana Horká potom účastníkov oboznámila s tým, ako sa program Školy lásky v rodine darí zavádzať do praxe v Čechách. O situácii na Slovensku informovala certifikovaná lektorka Mgr. Zuzana Bajkaiová.
Už názov programu hovorí, že ide o metodiku pre rodinné prostredie. Ako ale aplikovať princípy Školy lásky v rodine tam, kde práve rodina chýba? To bolo náplňou troch nasledujúcich workshopov. Prvý sa venoval východiskám a postupom tejto metodiky všeobecne. Na modelových situáciách si seminaristi ozrejmili, čo je to rodinná systemika, čo je emočná konfrontácia, a ako ju viesť tak, aby sme dospeli až k jej zavŕšeniu, teda k zmiereniu. Lektorky Prekopová a Horká každú rozoberanú situáciu prirovnali k analogickej situácii v detskom domove. Druhý workshop bol orientovaný už cielene na problémy s deťmi v náhradnej starostlivosti. Zaznela tu aj požiadavka sebapoznania vychovávateľov, teda osvetlenia vlastných nevyriešených konfliktov,  ktoré ako záťaž prenášajú do ďalšej komunikácie, napríklad s deťmi. Posledný workshop sa zameriaval na špecifickú situáciu prostredia, kde stálu prítomnosť dvoch rodičov nahrádza kolotoč vychovávateľov. Vychovávatelia tu mali možnosť naučiť sa konfrontovať nielen s deťmi, ale aj medzi sebou navzájom. Rodina rovnako ako rodinná bunka v detskom domove potrebuje jasné pravidlá, aby ich všetci mohli dodržiavať a predchádzať tak zbytočným konfliktom. V rodine ich stanovujú rodičia, v domove vychovávatelia. Preto sa potrebujú dohodnúť.  A ako? To už po seminári v Galante vedia.
Treba po pravde priznať, že  počiatočná nedôvera účastníkov – ľudí z praxe sa rozpúšťala len pozvoľna. Lektorky neustále narážali na argumenty: „to sa nedá“, „to v našich podmienkach nie je možné“, „naša realita je iná“. Naša realita je skutočne iná než realita, po ktorej túži „škola lásky“. Práve preto s ňou Jiřina Prekopová medzi ľudí prichádza, aby zmenila našu starú realitu k lepšiemu. Pravidlá, ktoré Škola lásky v rodine zavádza, prináležia spôsobu života, v ktorom sa darí ľudskému spolužitiu. Umožňujú ho. A po viacnásobnej supervízii počas semináru to uznali aj odborníci pracujúci s opustenými deťmi. Pripustili že zmena prostredia, v ktorom tieto deti vyrastajú, je možná. Je dokonca potrebná, a rozhodli sa, že im s tým pomôžu. Nebudú v tom sami. Úsmev ako dar vychovávateľov a sociálnych pracovníkov v ich odhodlaní určite podporí. Koniec-koncov, ide o veľa, pretože: „Radosť a nadšenie vyplývajúce z bezpodmienečnej lásky sú najlepšie sily, ktoré otvárajú bránu k osobnej slobode.“(www.prekopova-nadacnifond.cz)

Okrem dvojdňového semináru určeného špeciálne pre odborníkov z oblasti náhradnej starostlivosti spoluorganizoval Úsmev ako dar aj verejnú prednášku pani Jiřiny Prekopovej „Škola lásky v rodine“, ktorá sa uskutočnila 11. marca 2013 v Bratislave.

Fotogaléria Bratislava – UPeCe:

prekopova marec 2013 001prekopova marec 2013 002prekopova marec 2013 003prekopova marec 2013 004prekopova marec 2013 006prekopova marec 2013 007prekopova marec 2013 008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria Galanta:

prekopova marec 2013 014prekopova marec 2013 016prekopova marec 2013 011prekopova marec 2013 013prekopova marec 2013 012

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.