Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí Úsmev ako dar ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod druhý zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňa 1.7.2009 Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky (služby) „Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a nadstavba MŠ a DJ na Centrum pre rodinu“.

Znenie výzvy na vypracovanie projektovej dokumentácie si je možné stiahnúť TU – Výzva na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.