Я студент з України і мені потрібна допомога


Tento rok sa zbierka uskutočnila v dňoch od 10. – 15. mája 2012. Práve 15. mája, kedy je Medzinárodný deň rodiny, naša zbierka vyvrcholila a do zbierania sa zapojili aj známe osobnosti Slovenska ako Miro Jaroš, Roman Pomajbo a Katarína Brychtová. Ďakujeme všetkým partnerom zbierky za pomoc pri organizácií a ďakujeme aj dobrovoľníkom a študentom za pomoc pri zbieraní priamo v uliciach miest.

Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 23 301,56 €. Ďakujeme.

{flv}zbierka_spot_2012{/flv}

Na čo budú použité vyzbierané finančné prostriedky:

  • na terénnu sociálnu prácu a zabraňovanie vyňatiu detí z ich vlastných rodín,
  • na vrátenie detí z detských domovov do vlastných rodín,
  • na vyhľadávanie, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodičov,
  • na pomoc deťom v detských domovoch,
  • na pomoc mladým dospelým, ktorí odišli z detského domova a ocitli sa bez pomoci na ulici alebo potrebujú oporu, pomoc s hľadaním práce, ubytovania.

Fotogaléria:
Ďakujeme Mmirovi Jarošovi, Romanovi Pomajbovi a v neposlednom rade aj Katke Brychteovej, že nám prišli pomôcť a zapojili sa tak do našej zbierky.
zbierka 2012 001zbierka 2012 002zbierka 2012 005zbierka 2012 009zbierka 2012 010zbierka 2012 020zbierka 2012 025zbierka 2012 028zbierka 2012 030

Ďakujeme partnerom zbierky:
partneri zbierky2012

Ďakujeme školám a žiakom za zapojenie do zbierky:

Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava     *     Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava     *     Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava     *     Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava     *     Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava     *     Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava     *     SŠ Svätej Rodiny – gymnázium, Gercenova 10, Bratislava     *     Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava     *     Gymnázium sv. Fr. Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky     *     Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra     *     Gymnázium, Senecká 2, Pezinok     *     Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21, Bratislava     *     Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava     *     SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava     *     Pedagogická a soc. akadémia, Ružová Dolina 29, Bratislava     *     SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava     *     Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava     *     SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava     *     Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava     *     Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava     *     Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava     *     Súkromná   *     SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava     *     Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 11, Bratislava     *     Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava     *     SOŠ GASMO, Gogoľova 18, Bratislava     *     SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava     *     Súkr. SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava     *     Pedagogická a kult. akadémia, Sokolská 6, Modra     *     Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok     *     Spojená škola SOŠ, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji     *     Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec     *     SŠ – Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa     *     Základná škola, Krátka 2, Šaľa     *     Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,Žilina     *     Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32, Žilina     *     Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina     *     Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11,Martin     *     Gymnázium J. C. Hronského, Čachovský rad 36, Vrútky     *     Gymnázium, Komenského ulica 1357, Kysucké Nové Mesto     *     Gymnázium Štefana Moyzesa, Š. Moyzesa 21,Ružomberok     *     Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo     *     Stredná odborná škola hotelová obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10,Dolný Kubín     *     Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená     *     Gymnázium vo Vrábľoch     *     Gymnázium v Topoľčanoch      *     Gymnázium v Želiezovciach     *     Gymnázium v Nových Zámkoch     *     Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre     *     Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove     *     Pedagogická a sociálna akadémia v Leviciach     *     Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Komárne     *     Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove     *     Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach     *     Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove      *     Gymnázium v Šahách     *     Základná škola v Dvoroch nad Žitavou     *     Stredná odborná škola zdravotnícka v Nových Zámkoch     *     Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne     *     Stredná zdravotnícka škola v Nitre     *     Stredná odborná škola v Štúrove      *     Stredná odborná škola technická v Tlmačoch     *     Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom     *     Obchodná akadémia v Šuranoch     *     Stredná odborná škola Handlová     *     Gymnázium, Jablonská Myjava     *     SOŠ Trokanova, Myjava     *     Gymnázium Nováky     *     Stredná odborná škola Štúrová Dubnica n. V.     *     SOŠOaS , Jilemnického  Trenčín     *     Stredná odborná škola Púchov     *     Gymnázium Púchov     *     Gymnázium, školská Považská Bystrica     *     Spojená škola, o.z. SOŠ  Partizánske     *     Spojená kaltolícka škola Nemšová     *     Piaristické gymnázium Trenčín     *     Gymnázim Nedožerského Prievidza     *     Obchodná akadémia Prievidza     *     SOŠ Vansovej, Prievidza     *     Dopravná akadémia Trenčín    *    Gymnázium J. C. Hronského, Čachovský rad 36, Vrútky * Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa * Stredná odborná škola, Komenskéo 16, Lipany * Gymnázium sv. J. Zlatovského, Lesná 28, Humenné * Gymnázium Dominika Tatarku 4666/7, Poprad * Stredná priemyselná škola odevná, Sov. Hrdinov 369/24, Svidník * Gymnázium Kukučínova 4239/1, Poprad * Obchodná akadémia, Stocklova 24, Bardejov * Obchodná akadémia, Jarmočná 132 Stará Ľubovňa * Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov * Obchodná akadémia, Štefaniková 29, Humenné * Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídl. Duklianskych hrdinov 3, Prešov * Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov * Spojená škola T. Ševčenka, Sládkovičova 4, Prešov * Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča * Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov * Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča * Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina * Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov * Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou * Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29, Kežmarok * Gymnázium, Sobrance * Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou * Obchodná akadémia, Komenského, Trebišová * Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava * Stredná odborná škola, Breziny 282, Prakovce * Gymnázium Leroncova 46, Krompachy * Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice * Gymnázium Milana Rststislava Štefánika, Nám. L. Novomostského 4, Košice * Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice * Stredná zdravotná škola, Mäsiarska 25, Košice * Gymnázium, Školská 10, Spišská Nová Vec * Súkromné gymnázium, Petzvalová 4, Košice * Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná * Gymnázium, Exnárová 10, Košice * Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice * Gymnázium, Šrobárova 1, Košice * Gymnázium, SNP 1, Gelnica * Združená stredsná škola hotelových služieb a obchodu, Michalovce * Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice * Stredná odborná súkromná škola, Bukovecká 17, Košice * Gymnázium vo Vrábľoch * Gymnázium v Želiezovciach * Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove * Gymnázium v Šuranoch

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.