Я студент з України і мені потрібна допомога

Vyvrcholením celoročnej aktivity Anjelskej činnosti v Spoločnosti Úsmev ako dar je organizovanie rozvojových táborov. Ich poslaním je prehĺbenie a upevnenie často dlhodobých priateľstiev medzi deťmi a našimi dobrovoľníkmi, osvojovanie sociálnych zručností. Nie je to však všetko.

Na viacdňovom pobyte je možnosť a priestor pre rozhovory a individuálnu prácu s deťmi. Tábory, kde deti trávia leto, sú tematicky ladené, motivujú ich k rôznym (aj umeleckým) výkonom. Dôležitým aspektom je tiež to, že sa deti opäť neformálne stretajú, nadväzujú kontakty, navzájom si pomáhajú a užívajú si leto.

Ale tábory dnes nie sú určené iba deťom z detských domovov. Trávia tu spolu čas aj náhradní rodičia, ich deti, bývalí „domováci“ s ich súčasnými rodinami. Tradícia tohto špecifického tábora je stará už niekoľko rokov:
najskôr viedlo 5 vedúcich tábor detí z detských domovov. Postupne však do svojho srdca prijali niektoré z detí a dnes sú 3 z nich náhradnými mamami. Tento pobyt sa rozšíril o filozofiu náhradnej starostlivosti, o výmenu vzájomných skúseností, spolupatričnosť náhradných rodičov.

Tento rok Úsmev ako dar zorganizoval 37 letných rozvojových táborov po celom Slovensku. Leto je už v plnom prúde a my veríme, že aj tento krok je jedným z tých, ktorý raz spolu s ostatnými naplní naše prianie

Zoznam táborov na rok 2007


autor: Jana Bajnoci, PR manažérka, SPDDD Úsmev ako dar

foto: archiv SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.