Я студент з України і мені потрібна допомога

Vzdelávaním k úspechu je názov štipendijného programu organizácie Úsmev ako dar, ktorý podporuje deti z detských domovov alebo z náhradných rodín. Za dvanásť rokov fungovania pomohol ukončiť stredoškolské vzdelanie alebo vysokú školu už viac ako 516 domovákom a deťom zo sociálne slabšieho prostredia zo všetkých regiónov Slovenska. V tomto roku získalo štipendium až 79 študentov v celkovej hodnote 20 000 Eur.

Ukončenie strednej alebo vysokej školy považuje väčšina ľudí za samozrejmosť, no deti z detských domovov, náhradných či sociálne slabších rodín majú častokrát túto cestu za vzdelaním komplikovanejšiu. Napriek silnej motivácii a výsledkom ich snaha mnohokrát zlyhá na financovaní takéhoto vzdelávania. Organizácia Úsmev ako dar preto už 12 rokov úspešne realizuje program Vzdelávaním k úspechu, v rámci ktorého poskytuje deťom zo znevýhodnených pomerov štipendiá, ktoré môžu využiť na náklady spojené so vzdelávaním.

„Štipendiá sú významným nástrojom, ktorým vyjadrujeme podporu mladým ľudom, preukazujeme im dôveru v ich schopnosti, uisťujeme ich v tom, že „majú na to“, aby školu dokončili,“ vysvetlil Jozef Mikloško, predseda združenia Úsmev ako dar.

Najviac túto finančnú podporu cítia študenti na východnom Slovensku, ktorí väčšinou potrebujú k štúdiu zabezpečiť aj ubytovanie. Až 40% študentov býva v Domovoch na pol ceste v Prešove a v Košiciach a finančné prostriedky využívajú aj na financovanie bežných potrieb na život. Pomáha im v tom aj Generálny partner programu Nadácia Slovenskej sporiteľne.

 „Je pre nás nesmiernou cťou byť aspoň na malom kúsku súčasťou dlhej cesty, ktorú títo mladí ľudia musia prejsť. V Nadácii Slovenskej sporiteľne sme presvedčení, že rovnako ako podpora ich vzdelávania je v tomto prípade dôležitá dôvera a povzbudenie, ktoré sa im tým snažíme odovzdať a ktoré tak veľmi potrebujú cítiť,“ uviedla Barbara Henterová z Nadácie Slovenskej sporiteľne.

V rámci štipendijného programu Vzdelávaním k úspechu sa mladí ľudia sústredia nielen na formálne vzdelávanie, ale vďaka dobrovoľníckym aktivitám priamo v organizácii Úsmev ako dar, získavajú aj možnosť naučiť sa komunikovať, prezentovať sa a získavajú nevyhnutné soft skills, aby sa vedeli uplatniť aj na trhu práce a v bežnom živote.

„Tešíme sa, že spomedzi podporených domovákov sa 30% stalo počas roka dobrovoľníkmi nášho občianskeho združenia. Pomáhajú nám organizovať naše regionálne ale aj celoslovenské podujatia, na ktorých sa učia nielen dostávať, ale aj nezištne dávať,“ povedala Mária Soboličová z Úsmevu ako dar.

Dobrovoľníci a zamestnanci Úsmev ako dar, ktorí sú väčšinou tiež bývalí domováci, sú s mladými štipendistami v častom kontakte, pomáhajú im a sprevádzajú ich ako podporní anjeli.

„Čo vnímame z dlhoročnej praxe ako dôležité v živote týchto mladých ľudí je to, že práve v tomto období potrebujú svojho „anjela strážneho“, človeka, ktorý ich sprevádza, ktorému môžu zavolať, ak sa ocitnú na križovatke. Tým sa predchádza tomu, aby sa dostali na šikmú plochu,“ dodala Mária Soboličová.  

Medzi tými, ktorí získali štipendium tento rok sa nie náhodou ocitli aj Annamária (21 rokov), Miroslav (19 rokov) a Matej (18 rokov). Annamária túži cestovať a spoznávať nové kultúry a jazyky a odmala sa zapája do dobrovoľníckých aktivít s deťmi z detských domovov ako animátorka v letných táboroch či inštruktorka tanečných workshopov. „Ak chceme vytvoriť zo sveta lepšie miesto, musíme a mali by sme začať hlavne od seba. Verím, že aj spoluprácou s Úsmevom ako dar budem môcť obohatiť moje znalosti v oblasti dobrovoľníctva a kontaktu s mladými dospelými,“ povedala s hrdosťou Annamária.

Miroslav je zverencom Detského domova Bernolákovo – Nádej a momentálne žije sám v Bratislave, kde študuje odbor stolár na Strednej odbornej škole technológií a remesiel. Štipendijnú podporu využíva najmä na cestovné náklady, školské potreby ale aj stravu a iné náklady spojené s bežným životom. Okrem štipendia si privyrába aj na rôznych brigádach a zúčastňuje sa aj dobrovoľníckych aktivít. „Snažím sa byť pozitívnym vzorom iným, preto sa angažujem aj v Domováckom parlamente a Škole mladých lídrov, kde reálne riešim problémy a potreby detí z môjho detského domova,“ priblížil Miroslav, ktorý sa aktívne snaží pracovať na svojom rozvoji. Matej študuje na Strednej súkromnej odbornej škole polytechnickej v Nitre v odbore programátor CNC strojov. Od narodenia je zverený do starostlivosti svojej babky, ktorá je samoživiteľka a vychováva aj jeho mladšiu sestru. Rodičia s nimi neudržiavajú kontakt ani sa finančne nepodieľajú na ich výchove. Matej popri štúdiu na škole, na ktorú veľmi túžil ísť, navštevuje aj Anjelskú akadémiu Úsmevu ako dar, kde sa učí byť mentorom pre iných. „Štipendium mi pomohlo odľahčiť babinu od výdavkov spojených so školou, keďže z dôchodku a občasných brigád, zabezpečuje starostlivosť o mňa a moju sestru,“ priznal Matej, ktorý je v poslednom ročníku na strednej v zložitej finančnej situácii.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.