Я студент з України і мені потрібна допомога

Stretnutie štipendistov v Bratislave

Stretnutie štipendistov v Bratislave

Bratislava, 29.2.2012 – Podporu pre štúdium aj tento rok dostane 41 deti z detských domovov a náhradných rodín. Tieto deti majú sťažený prístup ku vzdelaniu, štipendium im pomáha uhrádzať náklady spojené so štúdiom a podporuje ich v ich snažení. Spoločnosť Úsmev...
Štipendiá pre domovákov

Štipendiá pre domovákov

Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar slávnostne odovzdala 12. novembra 2008 viac ako tri desiatky štipendií mladým ľuďom z detských domovov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách alebo sú študentmi nadstavbového štúdia. Štipendijný program...
Pipi aj tento rok odovzdávala štipendijá

Pipi aj tento rok odovzdávala štipendijá

BRATISLAVA – Pipi Dlhá Pančucha aj v roku 2008 odovzdávala štipendijá 24 študentom z detských domovov. Uchádzači študujú na stredných alebo vysokých školách a každí z nich sa aktívne zapája do činnosti a projektov Úsmevu. Za finančný podporu Pipi Dlhej Pančuchy...

Rozdávanie štipendií 2006

31.10. 2006 v Hoteli Devín – Štipendijný Fond Pipi Dlhej Pančuchy opäť podporil 17 deti z detských domovov z celého Slovenska v ich snahe o získanie vedomostí. Každý mladý študent obdržal od „Pipi“ ročné štipendium vo výške 10.000 Sk, ktoré mu slúžia na pokrytie...