Я студент з України і мені потрібна допомога

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú opäť aj tento rok zbierku Darujte radosť a vyčaríte úsmev #2, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, stolové hry, či hygienické potreby pre deti z detských domov a krízových centier.

Hlavným motívom tejto zbierky je urobiť deťom krajšie Vianoce. Zbierka bude prebiehať od 9. novembra do 11. decembra 2018. Do zbierky sa môžete zapojiť jednoduchým spôsobom. Stačí priniesť sladkosť, detskú knihu, školskú potrebu, stolovú hru,

či hygienické potreby na 3. poschodie do miestnosti A3.06 – Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou alebo do EUBA FAN SHOPU v novej budove.

Po ukončení zbierky budú vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave, organizáciou Úsmev ako dar a študentmi univerzity tieto darčeky odovzdané deťom v detských domovoch a krízových centrách.

Pokúsme sa spoločne vyčarovať, čo najviac detského úsmevu, ktorý bude vďakou za každú maličkosť.

Darujte radosť a vyčarte úsmev

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.