Я студент з України і мені потрібна допомога

Najmilší koncert roka je podujatie príťažlivé svojou atmosférou a priateľskou náladou búrajúcou všetky predsudky. Deti z domovov a náhradných rodín tu môžu ukázať svoj umelecký talent a presvedčiť nielen publikum, ale predovšetkým sami seba, že majú svoju nezameniteľnú a jedinečnú hodnotu. Dňa 24. apríla 2016 o 15:00 sa v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre sa konala regionálna prehliadka Najmilšieho koncertu roka pre Nitriansky kraj.

Počas nedeľného popoludnia tu deti z detských domovov a náhradných rodín predviedli svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji či dramatickej tvorby. Chvíle strávené na pódiu boli pre ne nezabudnuteľným zážitkom i odmenou za vynaložené úsilie, ktoré svojim umeleckým číslam venovali. Najlepšie individuálne a skupinové čísla zaradí odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2016 v Divadle Aréna v Bratislave.

Na Najmilšom koncerte roka v Nitre vystúpilo približne 50 detí zo 4 detských domovov, 2 reedukačných centier a 1 liečebno-výchovného sanatória. Podujatia sa zúčastnili tieto zariadenia: Detský domov Nitra, Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre, Detský domov Žitavce, Detský domov Topoľčany, Reedukačné centrum Vráble, Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov.

Koncertom prítomných sprevádzala známa slovenská moderátorka Iveta Malachovská. Nádejných mladých umelcov príšla podporiť aj speváčka Veronika Danišová, aby svojím vystúpením obohatila program a utvrdila deti v tom, že robiť umenie má zmysel.

Najmilší koncert roka sa už tradične teší veľkému záujmu zo strany detí, vychovávateľov i verejnosti. Pre všetkých je to príležitosť otvorene komunikovať a potešiť sa spoločným umeleckým zážitkom. Koncert je tiež formou poďakovania sponzorom, priateľom a podporovateľom.

nkr nitra 2016 foto001 nkr nitra 2016 foto002 nkr nitra 2016 foto003 nkr nitra 2016 foto005

 

 

 

Touto cestou ďakujeme našim sponzorom, vďaka ktorým sme mohli Najmilší koncert roka v Nitre zrealizovať:

 kartel novemm sped TCT STAVEX NITRA spol. s r.o. 2015 tesgal swan

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.